نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات پيرامون سبک زندگي اقتصادي و اجتماعي روستاييان شهرستان مشگين شهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات درباره ي سبک زندگي اقتصادي و اجتماعي روستاييان شهرستان مشگين شهر از اين رو اهميت دارد که جامعه ي روستايي به عنوان جامعه ي درحال گذار طي نيم قرن گذشته، دست خوش دگرگوني در شيوه ي زندگي و ارزش هاي بنيادي فرهنگي شده است؛ در حالي که در تحليل هاي جغرافيايي بدان توجه نشده است. هدف اين مقاله تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات درباره ي سبک زندگي اقتصادي و اجتماعي روستاييان شهرستان مشگين شهر است. اين تحقيق ازلحاظ هدف، توسعه اي، و ازلحاظ ماهيت، توصيفي و پيمايشي و نيز از نوع تحليلي است. جامعه ي آماري اين پژوهش، شامل تمام روستاهاي داراي دفاتر ICT روستايي شهرستان مشگين شهر است. براي برآورد حجم نمونه از روش نمونه گيري کوکران با سطح اطمينان 95 درصد و احتمال خطاي 5 درصد استفاده شده است. روش گردآوري داده ها براي پاسخ گويي به پرسش هاي تحقيق، به دو صورت اسنادي (داده هاي ثانويه) و پيمايشي(داده هاي اوليه) و ابزار مورد استفاده در روش پيمايشي پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روايي صوري پرسش نامه توسط پانل متخصصان تأييد شد. مطالعه ي راهنما در منطقه ي مشابه جامعه ي آماري با تعداد سي پرسش نامه صورت گرفت و با داده هاي به دست آمده و استفاده از فرمول ويژه ي کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پايايي بخش هاي مختلف پرسش نامه ي تحقيق 76/0 الي 82/0 به دست آمد. درنهايت نتايج تحقيق نشان داد که به جز متغيرهاي تغييرات مذهبي و الگوي تغذيه بين تمامي متغيرهاي تحقيق و بهره گيري از خدمات ICT رابطه ي معني داري وجود دارد. درنهايت، باتوجه به نتايج پژوهش پيشنهادات کاربردي مطرح شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری ساربان، و. (1395). تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر. برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی), 20(4 ), 29-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464198Vancouver : کپی

حیدری ساربان وکیل. تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر. برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی). 1395 [cited 2022May22];20(4 ):29-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464198IEEE : کپی

حیدری ساربان، و.، 1395. تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر. برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی), [online] 20(4 ), pp.29-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464198. 

 
بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی