برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 49 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير شيب و شبکه آبراهه ها بر شکل گيري انواع خاک ها، مطالعه موردي حوضه آبخيز شازند-اراک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران ایران/ اراک، شهرستان شازند، روستای بهمنی، منزل خیراله صمدی، کدپستی: 1469119681
 
چکیده: 
تکامل خاک متأثر از عوامل پنج گانه اقليم، پي سنگ، پستي وبلندي، موجودات زنده و زمان است، توپوگرافي به علت به وجود آوردن محيط هاي اقليمي کوچک و متفاوت، با تأثير بر روي روابط رطوبتي خاک، تنوع پوشش گياهي در شيب هاي شمالي و جنوبي و شدت جابه جايي مواد به وسيله فرسايش و همچنين انتقال مواد به شکل غلطان و محلول، موجب تکامل پروفيل خاک مي شود. هدف اين تحقيق ايجاد ارتباط بين ژئومورفولوژي و کاربري اراضي در بخش کشاورزي است. استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي براي کمک در طبقه بندي هاي کوچک مقياس خاک، هدف ديگر اين کار است. روش کار در اين تحقيق بر ارتباط بين تيپ لندفرم ها و ارتباط آن ها با خاک تأکيد دارد. براي اين منظور از ارتباط بين نقشه خاک منطقه (تهيه شده توسط موسسه خاک و آب) با شرايط ژئومورفولوژي حاکم استفاده شده است. پارامترهاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق؛ شيب، جهت شيب، شبکه زهکشي و مخروط افکنه ها است. ابتدا نقشه هاي مربوط به پارامترهاي ژئومورفولوژي بيان شده، در محيط GISتهيه شد، سپس با انطباق اين نقشه ها با نقشه طبقات خاک از طريق ابزارهاي زمين آمار در محيط Arc map، ارتباط بين عوامل شيب، هيدرولوژي و مخروط افکنه ها با خاک به صورت زير به دست آمد: 1. با کاهش شيب درجه کيفت خاک بهبوديافته است. 2. خاک در سطح مخروط افکنه ها از رأس مخروط به سمت قاعده داراي مواد و ترکيبات مناسب تري جهت کشت مي باشد. 3. مکان به هم پيوستن رودخانه هاي درجه 3 و بالاتر، محل شکل گيري خاک هاي درجه 2 باقابليت کشاورزي مناسب است. 4. تنها محدوديتي که در اراضي پايين دست و انتهاي مخروط افکنه ها نسبت به مکان هاي ديگر بيشتر به چشم مي خورد، محدوديت رطوبت است. 5. خاک هاي درجه 1 در مناطق با زهکشي عمودي و شيب کم مکان يابي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی