برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  6 , شماره  13 ; از صفحه 1 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي تغييرات مکاني فراواني رخداد و شدت ابرهاي باران زا (سطح پايين جو) در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* جهاد دانشگاهی، لرستان/دانشگاه خوارزمی تهران
 
چکیده: 
يکي از مهم ترين بحران هاي که جوامع را تحت تأثير قرار مي دهد، تغييرات اقليمي مي باشد و باعث تشديد مخاطره هاي آب و هوايي مي شود. در اين ميان ابرها و پارامترهاي اقليمي وابسته به آن ها نيز به عنوان ورودي هاي مهم در مدل هاي پيش بيني تغيير اقليم موردتوجه مي باشند. تمام ابرها پتانسيل تغيير اقليم را دارند و در رأس چرخه هيدرولوژي قرار دارند و هرگونه تغيير در مقدار و پارامترهاي آن ها مي تواند سرآغاز زنجيره اي از واکنش ها و تغييرات در توزيع زماني و مکاني ديگر عناصر آب و هوايي گردد. هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات فراواني گونه هاي ابر باران زا( سطوح پايين جو) ايران مي باشد. براي رسيدن به اين هدف ابتدا فراواني رخداد ابرهاي سطح پايين جو ايران محاسبه و سري زماني آن ها تهيه گرديد سپس با استفاده از آزمون من-کندال روند تغييرات زماني رخداد ابرهاي پايين محاسبه شد. سپس الگوي مکاني تغييرات ابرهاي سطح پايين تحليل گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که بيشترين فراواني کلي رخداد ابرهاي سطح پايين جو ايران در قسمت هاي شمال و شمال غرب کشور وجود دارد، ولي هرکدام از ابرهاي سطح پايين داراي پراکندگي مکاني متفاوتي مي باشند. فراواني رخداد ابرهاي سطح پايين در بيشتر استان هاي کشور داراي تغييرات معني دار است و 23 ايستگاه از 30 ايستگاه مطالعاتي در سطح اطمينان 0. 05درصد داراي تغييرات معني دار مي باشد، جهت تغييرات نيز نشان داد که بيشتر ايستگاه ها (17 ايستگاه از 30 ايستگاه) داراي تغييرات افزايشي مي باشد. بررسي تفاوت هاي مکاني تغييرات نيز نشان داد که در قسمت هاي شمال شرق و قسمت هاي جنوب غرب تا اصفهان و قم روند کاهشي و در ساير قسمت هاي کشور روندهاي افزايشي معني دار در ابرهاي سطح پايين جو ايران وجود دارد. همچنين اوايل دهه1990 و اواخر 1980 نقطه جهش در سري زماني ابرهاي سطح پايين مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فلاحی خوشجی، م.، و علیجانی، ب.، و حجازی زاده، ز.، و ناصرزاده، م. (1396). الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران زا (سطح پایین جو) در ایران. مخاطرات محیط طبیعی, 6(13 ), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463640Vancouver : کپی

فلاحی خوشجی مصطفی، علیجانی بهلول، حجازی زاده زهرا، ناصرزاده محمدحسین. الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران زا (سطح پایین جو) در ایران. مخاطرات محیط طبیعی. 1396 [cited 2021April13];6(13 ):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463640IEEE : کپی

فلاحی خوشجی، م.، علیجانی، ب.، حجازی زاده، ز.، ناصرزاده، م.، 1396. الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران زا (سطح پایین جو) در ایران. مخاطرات محیط طبیعی, [online] 6(13 ), pp.1-14. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463640>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی