نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 171 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

نقش رفتار کارآفريني گرايي صادراتي در ارتقاي عملکرد صادراتي بنگاه ها با تبيين نقش ميانجي کسب مزيت رقابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
 
چکیده: 
پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسي تأثير رفتار کارآفريني گرايي صادراتي بر عملکرد صادراتي از طريق نقش ميانجي کسب مزيت رقابتي در ميان صادرکنندگان محصولات صنايع غذايي انجام پذيرفته است. جامعه آماري در اين پژوهش مديران و کارشناسان 36 شرکت صادرکننده برتر در صنايع غذايي است و با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه نيز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که براي طراحي آن از تحقيقات جمبولينگام و همکاران؛ کويوالاينن و همکاران؛ وانت، برنوشته جي و همکارانش و ديامانتوپولوس و همکاران، لئونيد و لئونيد؛ و مگنوسن و همکاران، استفاده شده و براي پايايي آن ضريب آلفاي کرونباخ معادل 865/0 به دست آمده است. تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، از نوع توصيفي-پيمايشي است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار ليزر مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که رفتار کارآفريني گرايي صادراتي تأثير مثبت معناداري بر عملکرد صادراتي دارد، اين در حالي است که مزيت رقابتي در رابطه فوق نقش ميانجي دارد پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسي تأثير رفتار کارآفريني گرايي صادراتي بر عملکرد صادراتي از طريق نقش ميانجي کسب مزيت رقابتي در ميان صادرکنندگان محصولات صنايع غذايي انجام پذيرفته است. جامعه آماري در اين پژوهش مديران و کارشناسان 36 شرکت صادرکننده برتر در صنايع غذايي است و با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه نيز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که براي طراحي آن از تحقيقات جمبولينگام و همکاران؛ کويوالاينن و همکاران؛ وانت[1]، برنوشته جي و همکارانش[2] و ديامانتوپولوس و همکاران، لئونيد و لئونيد؛ و مگنوسن و همکاران[3]، استفاده شده و براي پايايي آن ضريب آلفاي کرونباخ معادل 865/0 به دست آمده است. تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، از نوع توصيفي-پيمايشي است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار ليزر مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که رفتار کارآفريني گرايي صادراتي تأثير مثبت معناداري بر عملکرد صادراتي دارد، اين در حالي است که مزيت رقابتي در رابطه فوق نقش ميانجي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، ع.، و موتمنی، ع.، و فیض، د.، و کردنائیج، ا.، و فارسی زاده، ح. (1395). نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی. پژوهش های مدیریت عمومی, 9(34 ), 171-193. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463599Vancouver : کپی

زارعی عظیم، موتمنی علیرضا، فیض داوود، کردنائیج اسداله، فارسی زاده حسین. نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی. پژوهش های مدیریت عمومی. 1395 [cited 2022May29];9(34 ):171-193. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463599IEEE : کپی

زارعی، ع.، موتمنی، ع.، فیض، د.، کردنائیج، ا.، فارسی زاده، ح.، 1395. نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی. پژوهش های مدیریت عمومی, [online] 9(34 ), pp.171-193. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463599. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی