برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 231 تا صفحه 245 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي لندفرم هاي بادي با استفاده از نظريه ي فرکتالي (مطالعه ي موردي: ريگ اردستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
هندسة فرکتالي يکي از روش هاي آماري است که سعي دارد پيچيدگي  هاي طبيعت را در قالب رياضيات و آمار مطرح سازد. هدف اين مطالعه تحليل فرکتالي لندفرم هاي بادي ريگ اردستان است. بدين منظور از تصاوير ماهوارة کارتوست سال هاي 2008 و 2015 با قدرت تفکيک 3 متر استفاده شد. به منظور تحليل فرکتالي، چهار لندفرم بادي شاخص شامل تپه هاي ماسه اي طولي، تپه هاي ماسه اي عرضي، برخان و برخان هاي تاغ کاري شده در منطقه اي با وسعت 1350 کيلومترمربع تفکيک شد. براي تعيين بعد فرکتالي از روش شمارش خانه استفاده شد. نتايج نشان داد که الگوي هندسي لندفرم ها خاصيت فرکتالي دارد. تحليل بعد فراکتالي نشان داد که بيشترين ميزان بعد فرکتالي متعلق به لندفرم هاي بادي تثبيت شده است که بيشترين وسعت را در منطقه دارد. پس مساحت لندفرم ها در بعد فرکتالي آن ها متأثر است. همچنين، عدم تغييرات اين بعد طي مدت بررسي، نشان دهندة تثبيت اين لندفرم ها و عدم تغيير آن ها طي اين مدت بررسي است. بيشترين ميزان تغييرات مربوط به تپه هاي ماسه اي عرضي و طولي است که گسترة آن ها رو به کاهش است. اين امر با کاهش بعد فرکتال نشان داده شد و تطبيق مي کند. به طور کلي، نتايج به دست آمده از تحليل فراکتالي به طور نسبي واقعيت هاي مورفولوژيکي لندفرم هاي بادي را تحليل مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی