برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 193 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير كلينوپتيلوليت بر عملكرد و خصوصيات لاشه گوساله هاي پرواري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر كاربرد كلينوپتيلوليت بر مقدار نيتروژن آمونياكي شكمبه، نيتروژن اوره اي پلاسما، خصوصيات لاشه و عملكرد گوساله هاي پرواري تغذيه شده با اوره، آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 گروه آزمايشي در 8 تكرار انجام شد. 24 راس گوساله نر هلشتاين با متوسط وزن 275 كيلوگرم با جيره هاي آزمايشي شامل: 1- بدون اوره و كلينوپتيلوليت، 2- 2 درصد اوره بدون كلينوپتيلوليت، 3- 2 درصد اوره با 4 درصد كلينوپتيلوليت به مدت 110 روز تغذيه شدند. ميانگين هاي مربوط به افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي بين گروه هاي آزمايشي تفاوت معني دار (P<0.05) و ماده خشك مصرفي تفاوت غير معني دار (P>0.05) نشان داد. ميانگين هاي مربوط به گروه آزمايشي 1، 2 و 3 براي افزايش وزن روزانه 1.3، 1.21 و 1.26 كيلوگرم در روز؛ براي ماده خشك مصرفي 7.64، 7.59 و 7.68 كيلوگرم در روز و براي ضريب تبديل غذايي 5.81، 6.04 و 5.93 بود. تفاوت معني داري بين گروه هاي آزمايشي از نظر نيتروژن اوره اي پلاسما و نيتروژن آمونياكي شكمبه مشاهده شد (P<0.05). به طوري كه كمترين ميانگين مربوط به گروه آزمايشي 1 و بيشترين به گروه آزمايشي 2 تعلق داشت. سطح مقطع ماهيچه راسته، قطر چربي روي ماهيچه راسته و وزن چربي حفره بطني اختلاف معني دار (P<0.05). بين گروه هاي آزمايشي نشان داد. وزن قطعات لاشه به جز ران، بين گروه هاي آزمايشي اختلاف معني دار نشان نداد (P>005). تفاوت معني دار بين گروه هاي آزمايشي از نظر درصد رطوبت و خاكستر گوشت ناحيه دنده هاي 11-10-9 مشاهده نشد (P>0.05)، ولي درصد چربي خام و پروتئين خام اختلاف معني دار (P<0.05) نشان داد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه افزودن 4 درصد كلينوپتيلوليت به جيره ها حاوي 2 درصد اوره سبب كاهش مقدار نيتروژن آمونياكي شكمبه و نيتروژن اوره اي پلاسما، بهبود جزيي خصوصيات لاشه و بهتر شدن جزيي عملكرد گوساله هاي هلشتاين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی