نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع اختلالات اسکلتي – عضلاني و ارتباط آن با استرس شغلي در کارکنان يک صنعت فلزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در اکثر محيط هاي کاري نوع حرفه افراد مقداري تنش و استرس به همراه دارد، همچنين بروز اختلالات اسکلتي-عضلاني از جمله شکايات اغلب کارگران مي باشد. با توجه به اين که اين دو پارامتر از فاکتورهاي تاثيرگذار بر روند زندگي افراد مي باشد، پرداختن به آن ها در محيط هاي کار حائز اهميت بوده و مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين شيوع اختلالات اسکلتي – عضلاني و استرس شغلي بين گروهي از شاغلين يک صنعت فلزي انجام گرفته است. روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي بوده و از پرسشنامه نورديک و پرسشنامه و نرم افزارDASS-21 استفاده گرديد. شاخص هاي دموگرافيک مانند سن، جنس، وضعيت تاهل در پرسشنامه ديگري جمع آوري و نمونه گيري به صورت خوشه اي انجام شد و 361 نفر مورد بررسي قرار گرفتند. براي آناليز از نرم افزار آماري spss-20 و آزمون خي-دو پيرسون استفاده گرديد. يافته ها: نتايج حاکي از اين بود که 3/82% افراد استرس طبيعي و 1/3% استرس شديد داشتند. از ميان متغيرهاي مورد بررسي، وضعيت بدن در حين کار، انجام فعاليت ورزشي، استعمال دخانيات و ميزان استرس با اختلالات اسکلتي – عضلاني رابطه معني داري را نشان دادند. (05/0 PValue =) ن تيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد افزايش استرس شغلي سبب بروز برخي شکايات اختلالات اسکلتي – عضلاني در افراد مي شود و وضعيت بدن حين کار با شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني رابطه معني دار داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملاآقابابایی، ا.، و یزدی، م.، و کریمی زوردگانی، س.، و برکات، س. (1395). بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان یک صنعت فلزی. سلامت کار ایران, 13(3 ), 63-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463085Vancouver : کپی

ملاآقابابایی امیرحسین، یزدی مریم، کریمی زوردگانی سارا، برکات سمیرا. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان یک صنعت فلزی. سلامت کار ایران. 1395 [cited 2022May20];13(3 ):63-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463085IEEE : کپی

ملاآقابابایی، ا.، یزدی، م.، کریمی زوردگانی، س.، برکات، س.، 1395. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با استرس شغلی در کارکنان یک صنعت فلزی. سلامت کار ایران, [online] 13(3 ), pp.63-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463085. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 252 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی