برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نسبت منگنز به آهن خون (Manganese-Iron Ratio: MIR) به عنوان يک بيومارکر بالقوه در ارزيابي مواجهه شغلي با منگنز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پايش بيولوژيکي نقش مهمي در ارزيابي مواجهه شغلي دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي نسبت منگنز به آهن خون (Manganese-Iron Ratio: MIR) به عنوان يک بيومارکر بالقوه منگنز انجام گرفته است. روش بررسي: مطالعه مورد-شاهدي حاضر بر روي کارکنان ذوب يک صنعت توليد قطعات خودرو انجام گرفت. گروه مورد از بين کارکنان فرآيند صنعتي ذوب در معرض مواجهه با منگنز (31 نفر) و گروه شاهد نيز از بين کارکنان اداري غيرمواجهه يافته (30 نفر) انتخاب شدند. ميزان مواجهه کارکنان با منگنز با روش NIOSH 7300 و آناليز عنصري نمونه هاي هوا و خون جهت تعيين ميزان منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمي-کوره گرافيتي (GF-AAS) سنجش شد. اندازه گيري آهن در سرم با استفاده از روش Iron-Ferrozine LS انجام گرفت. آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. يافته ها: ميانگين غلظت مواجهه کارکنان ذوب با منگنز هواmg/m3 0/005 ± 0/008 بود. ميزان منگنز خون گروه ذوب (µ g/L 8/66± 17/33) به طور معني داري بيشتر از ميزان منگنز خون گروه شاهد (µ g/L 8/70 ± 9/37) بود (P-V<0/05). ميانگين نسبت منگنز به آهن خون (MIR) گروه مورد نيز به طور معني داري بيشتر از ميانگين آن در گروه شاهد بدست آمد (P-V<0/05). نتايج آزمون همبستگي ارتباط معني دار آماري بين منگنز هوا و نسبت منگنز به آهن خون (MIR) نشان داد (r=0/426، P-V<0/05). نتيجه گيري: نسبت منگنز به آهن خون (MIR) مي تواند به عنوان يک بيومارکر براي تمايز کارکنان مواجهه يافته با منگنز از کارکنان غير مواجهه يافته مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنی، ح.، و گل بابایی، ف.، و شیرخانلو، ح. (1395). نسبت منگنز به آهن خون (Manganese-Iron Ratio: MIR) به عنوان یک بیومارکر بالقوه در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز. سلامت کار ایران, 13(3 ), 47-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463082Vancouver : کپی

حسنی حمید، گل بابایی فریده، شیرخانلو حمید. نسبت منگنز به آهن خون (Manganese-Iron Ratio: MIR) به عنوان یک بیومارکر بالقوه در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز. سلامت کار ایران. 1395 [cited 2021October19];13(3 ):47-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463082IEEE : کپی

حسنی، ح.، گل بابایی، ف.، شیرخانلو، ح.، 1395. نسبت منگنز به آهن خون (Manganese-Iron Ratio: MIR) به عنوان یک بیومارکر بالقوه در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز. سلامت کار ایران, [online] 13(3 ), pp.47-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463082. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی