برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  48 , شماره  3 ; از صفحه 413 تا صفحه 429 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد روش هاي مبتني بر کرنل در تخمين ميزان بار رسوبي معلق رودخانه (مطالعه ي موردي: رودخانه ي صوفي چاي مراغه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد مراغه، مراغه، ایران
 
چکیده: 
به سبب اهميت فراوان انتقال رسوب در استفادة بهينه از منابع آبي و طراحي سدها، دست يابي به روشي با دقت مناسب براي تخمين ميزان بار رسوبي معلق رودخانه ها بسيار ضروري است. در اين پژوهش ميزان بار رسوبي معلق رودخانة صوفي چاي به وسيلة روش هاي نوين داده کاوي شامل رگرسيون فرايند گاوسي و رگرسيون بردار پشتيبان که با بهره گيري از توابع کرنل توانايي بسياري در حل مسائل غيرخطي دارند، تخمين زده شد، سپس، با مقادير به دست آمده از روش هاي تجربي منحني سنجة رسوب و روش فصلي مقايسه شد. روش رگرسيون فرايند گاوسي با ارائة شاخص هاي آماري ضريب همبستگي (R) برابر 977/0، ضريب همبستگي نش-ساتکليف (N-S) برابر 794/0، ميانگين خطاي مطلق (MAE) برابر 4278/77 تن در روز، و ريشة ميانگين مربعات خطا (RMSE) برابر 7455/698 تن در روز داراي بيشترين دقت و کمترين خطا از ميان روش هاي بررسي شده در اين مطالعه است. نتايج به دست آمده نشان داد هر دو روش داده کاوي بررسي شدة رگرسيون فرايند گاوسي و رگرسيون بردار پشتيبان به مراتب نتايج بهتري نسبت به منحني سنجة رسوب و روش فصلي ارائه مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جودی، ع.، و ستاری، م. (1395). ارزیابی عملکرد روش های مبتنی بر کرنل در تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه (مطالعه ی موردی: رودخانه ی صوفی چای مراغه). پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی), 48(3 ), 413-429. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463049Vancouver : کپی

جودی علیرضا، ستاری محمدتقی. ارزیابی عملکرد روش های مبتنی بر کرنل در تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه (مطالعه ی موردی: رودخانه ی صوفی چای مراغه). پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی). 1395 [cited 2021April16];48(3 ):413-429. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463049IEEE : کپی

جودی، ع.، ستاری، م.، 1395. ارزیابی عملکرد روش های مبتنی بر کرنل در تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه (مطالعه ی موردی: رودخانه ی صوفی چای مراغه). پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی), [online] 48(3 ), pp.413-429. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463049>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 28 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی