نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روابط کمّي بين حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونيک فعال (مطالعة موردي: مخروط افکنه هاي دامنة جنوبي ارتفاعات جغتاي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي روابط کمّي بين حجم مخروط افکنه و ارتباط آن با تکتونيک فعال در دامنة جنوبي ارتفاعات جغتاي است. براي دستيابي به اين هدف، ابتدا محدودة مخروط افکنه ها، زاوية جاروب (S) و شعاع مخروط افکنه ها (R) با بهره گيري از نقشه هاي رقومي شده در محيط نرم افزار Arc/Gis و مدل رقومي ارتفاع (DEM) مشخص شد؛ سپس اختلاف ارتفاع رأس و قاعدة مخروط افکنه ها (h) به دست آمد و براساس پارامترهاي بالا حجم مخروط افکنه ها محاسبه شد. به منظور بررسي تأثير ساير متغيرها مانند تکتونيک و ليتولوژي، بعضي شاخص هاي ژئومورفيک مانند شاخص انتگرال فرازنما (Hi)، شاخص سينوسيتة جبهة کوهستان (Smf)، شاخص قرينگي حوضه (Af)، تقارن توپوگرافي عرضي (T)، شاخص (SL)، (BS) و شاخص نسبت پهناي کف دره به عمق دره (Vf) به کار رفت. نتايج به دست آمده از ميانگين همة شاخص ها نشان مي دهد 61. 55درصد منطقه در وضعيت فعال تا نيمه فعال تکتونيکي قرار دارد که نقش عوامل تکتونيکي را در تأمين رسوب و افزايش حجم مخروط افکنه هاي منطقه آشکار مي سازد؛ علاوه بر اين نقش مشترک و توأم عوامل سنگ شناسي و نيروهاي تکتونيکي با توجه به ماهيت بعضي گسل هاي رورانده در منطقه باعث روراندگي رسوبات نرم و سست شامل فليش و مارن هاي نئوژن روي سازند سخت کنگلومرا شده و بار رسوبي بيشتري در اختيار جريان هاي سطحي و اتفاقي منطقه قرار گرفته و به توسعة مخروط افکنه هاي منطقه کمک کرده است؛ همچنين بالاآمدگي رسوبات مخروط افکنه و تغيير سطح اساس محلي درنتيجة فعاليت گسل ها، حفر عمقي بستر رودخانه ها را در پي داشته است؛ اين مسئله ضمن اينکه باعث توسعة حجم مخروط افکنه ها درنتيجة حفر بستر و افزايش بار جامد مي شود، منجر به پيدايش مخروط هاي چندبخشي و قطعه قطعه نيز شده است. به منظور همگن سازي، حوضه ها از نظر مساحت به سه گروه تقسيم بندي و اين روابط در هر گروه تحليل شد. نتايج نشان مي دهد بين مساحت حوضة آبريز تغذيه کننده و حجم مخروط افکنه رابطة مستقيم و معناداري وجود دارد؛ در حالي که بين شيب حوضه و حجم مخروط چنين رابطه اي وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمال آبادی، ج.، و زنگنه اسدی، م.، و امیراحمدی، ا. (1397). روابط کمّی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعة موردی: مخروط افکنه های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 29(3 (پیاپی 71) ), 35-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463009Vancouver : کپی

جمال آبادی جواد، زنگنه اسدی محمدعلی، امیراحمدی ابوالقاسم. روابط کمّی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعة موردی: مخروط افکنه های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1397 [cited 2022May26];29(3 (پیاپی 71) ):35-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463009IEEE : کپی

جمال آبادی، ج.، زنگنه اسدی، م.، امیراحمدی، ا.، 1397. روابط کمّی بین حجم مخروط افکنه ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعة موردی: مخروط افکنه های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 29(3 (پیاپی 71) ), pp.35-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=463009. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی