برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  10 , شماره  26 ; از صفحه 83 تا صفحه 93 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت برگزاري جلسات گزارش صبحگاهي و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال تحصيلي 94-1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: گزارش صبحگاهي در کنار آموزش هاي سرپايي و راندهاي باليني، از روش هاي رايج و ارزشمند و به عنوان استاندارد طلايي در آموزش باليني به شمار مي رود. هدف از اين مطالعه بررسي کيفيت برگزاري گزارش صبحگاهي در دانشگاه علوم پزشکي کردستان و عوامل مرتبط با آن است. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي که به صورت مقطعي انجام شد، ساختار جلسات گزارش صبحگاهي با استفاده از نظرات 196 نفر از کارآموزان، کارورزان و دستياران مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها يک پرسشنامه پژوهش گر ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصين و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آماره هاي توصيفي و تحليلي در سطح معني داريP≤ 0/05 انجام شد. نتايج: در اين مطالعه در بررسي نظرات دانشجويان از ساختار گزارش صبحگاهي، در اکثر متغيرهاي مورد بررسي نظر اکثريت افراد متوسط بود. 88درصد دانشجويان بهره مندي کلي از حضور در جلسات گزارش صبحگاهي را متوسط و فقط 2 درصد افراد آن را مطلوب گزارش کردند. بيش ترين ميزان رضايت مربوط به گروه عفوني بود. بحث: با توجه به نتايج مطالعه، به طور کلي کيفيت برگزاري جلسات گزارش صبحگاهي در دانشگاه علوم پزشکي کردستان از ديدگاه دانشجويان، متوسط مي باشد. به نظر مي رسد با توجه به اهميت زياد گزارش صبحگاهي در آموزش پزشکي بايد توجه بيشتري به ارتقاي سطح کيفي آن شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع‌‌ زاده، ی.، و مرادی، ق.، و تیموری، ز.، و فرهادی فر، ف.، و غریبی، ف. (1396). بررسی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 94-1393. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 10(26 ), 83-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462833Vancouver : کپی

زارع‌‌ زاده یداله، مرادی قباد، تیموری زهره، فرهادی فر فریبا، غریبی فرزانه. بررسی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 94-1393. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1396 [cited 2022January28];10(26 ):83-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462833IEEE : کپی

زارع‌‌ زاده، ی.، مرادی، ق.، تیموری، ز.، فرهادی فر، ف.، غریبی، ف.، 1396. بررسی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 94-1393. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(26 ), pp.83-93. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462833. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی