برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در تروماي غير نافذ كه منجر به خونريزي شده است

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی قفسه سینه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان الزهرا
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تروما علت اصلي مرگ و مير در افراد 1-44 ساله و سومين علت شايع مرگ در تمام سنين است. تروماي شكم حدود 25% موارد را به خود اختصاص مي دهد و علت اصلي مرگ، تاخير در تشخيص و درمان است. سي تي اسكن به عنوان وسيله كمك تشخيصي همراه با معاينه و ساير روش هاي ديگر در اين مورد به كار گرفته مي شود. هدف از انجام مطالعه بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در تروماي شكم در بيمارستان هاي الزهرا (س) و آيت اله. كاشاني مي باشد تا در صورت وجود اختلاف احتمالي بين حساسيت و ويژگي سي تي اسكن ذكر شده در مطالعه ما با كتب مرجع و شرايط موجود راه حل هاي مناسبي ارايه گردد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصيفي تحليلي بوده و جهت اجراي آن پرونده 120 بيمار داراي تروماي احشاي توپر(كبد، طحال، كليه) كه داراي برگ گزارش سي تي اسكن و لاپاراتومي بودند، در يك دوره 8 ساله انتخاب و نتايج حاصل از آن در فرم جمع آوري اطلاعات وارد شد. سپس اطلاعات دسته بندي شده و به جدول مربوطه منتقل گرديده و محاسبات آماري انجام گرفت. جهت بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در تروماي شكم از آزمون آماري كاي اسكوئر استفاده شد. حساسيت و ويژگي سي تي اسكن نسبت تشخيص زمان لاپاراتومي محاسبه شد.
P<0.05 در آزمون ها معني دار تلقي شد.
يافته ها: نتايج اين تحقيق عبارت است از: توزيع فراواني تروماي طحال در سي تي اسكن 50.8%، در لاپاراتومي 65%، حساسيت سي تي اسكن در تروماي طحال 73.1%، ويژگي آن 90.5%، ارزش اخباري مثبت 93.4%، ارزش اخباري منفي 64.4% و دقت تشخيصي 79.2% بوده است. توزيع فراواني تروماي كبد در سي تي اسكن 29.2%، در لاپاراتومي 28.3%، حساسيت سي تي اسكن در تروماي كبد 64.7%، ويژگي 84.9%، ارزش اخباري مثبت 62.9%، ارزش اخباري منفي 85.9%، و دقت تشخيصي 79.2% بوده است. توزيع فراواني تروماي كليه در سي تي اسكن 23.3%، در لاپاراتومي 26.7%، حساسيت سي تي اسكن در تروماي كليه 81.2% و ويژگي آن 97.8%، ارزش اخباري مثبت 92.9%، ارزش اخباري منفي 93.5% و دقت تشخيصي 93.3% بوده است. توزيع فراواني وجود آسيب در سي تي اسكن 79.2%، در لاپاراتومي 89.2%، حساسيت سي تي اسكن در وجود آسيب 86.9%، ويژگي آن 84.6%، ارزش اخباري مثبت 97.9%، ارزش اخباري منفي 44% و دقت تشخيصي 86.7% بوده است.
نتيجه گيري: با مقايسه نتايج اين تحقيق و ساير تحقيقات مشخص شد كه ارزش تشخيصي سي تي اسكن كمتر از موارد ذكر شده در ساير تحقيقات بود و علت اين اختلاف مي تواند مربوط به عدم تشخيص پارگي تاخيري طحال به علت استفاده از دستگاه هاي معمول سي تي اسكن، عدم استفاده از دستگاه
Spiral CT در تمام اوقات شبانه روز، عدم انجام سي تي اسكن با پروتكل استاندارد مناسب جهت موارد تروما و اختلاف نظر بين راديولوژيست ها در تفسير يافته هاي موجود در سي تي اسكن بيماران ترومايي باشد. بنابراين با توجه به شرايط موجود و هزينه بري انجام اين گونه ارزيابي ها براي بيماران و سيستم بهداشتي توصيه مي شود بر روي معاينه فيزيكي به جاي تقاضاي بي مورد ارزيابي پاراكلينيك تاكيد بيشتري صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی