برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  9 , شماره  21 ; از صفحه 26 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رعايت اصول نگارش و ميزان کاربرد نتايج پايان نامه هاي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي زنجان در سال هاي 1386 تا 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده بیماری‌های متابولیک، بیمارستان ولیعصر، زنجان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در حوزه ي دانش پزشکي رايج ترين گونه تظاهر پژوهش، انجام پايان نامه هاي دانشجويي است. تدوين يک پايان نامه با اصول نگارش صحيح پايه هاي تحقيق و پژوهش را مستحکم تر مي سازد. اين مطالعه با هدف تعيين رعايت اصول نگارش و ميزان کاربرد نتايج پايان نامه هاي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي زنجان درسالهاي 1386 تا 1390 انجام گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه ي توصيفي مقطعي کليه ي پايان نامه هاي مقطع پزشکي عمومي دفاع شده در سالهاي 86 تا 90 با استفاده از چک ليست طراحي شده از جهت رعايت اصول نگارش مورد ارزيابي و امتيازدهي قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از جداول توزيع فراواني، شاخص-هاي مرکزي و پراکندگي و انجام آزمون هاي آماري ANOVA، T-test، و chi-square مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته ها: ميانگين و انحراف معيار امتياز کل پايان نامه ها 93/5 ± 16/80 و حداکثر و حداقل آن به ترتيب 5/91 و 52 بوده است. از نظر کيفيت نگارش، 134مورد (9/85 درصد) از پايان نامه ها داراي کيفيت خوب بوده و 21مورد (5/13 درصد) کيفيت متوسط و 1 مورد (6/0) کيفيت ضعيف داشتند. بالاترين کيفيت نگارش مربوط به بخش منابع (7/89 درصد) و پايين ترين مربوط به قسمت بحث (9/19) بود. امتياز کل پايان نامه ها در دو گروه آموزشي پايه و باليني اختلاف معناداري نشان داد (003/0P=). 6/68 درصد از پايان نامه ها داراي نتايج کاربردي بودند و بين کاربردي بودن نتايج پايان نامه و انتشار مقاله ارتباط وجود داشت (009/0P=). نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که از لحاظ ميزان رعايت اصول نگارش صحيح پايان نامه درصد بالايي از پايان نامه ها کيفيت خوبي داشتند. از نظر نگارش بخش هاي مختلف پايان نامه، قسمت منابع کيفيت بالاتر و قسمت بحث و نتيجه گيري کيفيت پايين تري داشتند. لذا پيشنهاد مي شود که کارگاه هايي جهت آموزش نگارش صحيح پايان نامه به ويژه در قسمت بحث و نتيجه گيري و آموزش مقاله نويسي براي دانشجويان برگزار شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی