برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر استفاده از عصاره بره موم بر عملکرد رشدي، فراسنجه هاي خوني و وضعيت آنتي اکسيداني در گوساله هاي شيرخوار هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل/ تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بره موم ماده اي است با خواص دارويي که جهت درمان انواع بيماري هاي انساني و دامي استفاده مي گردد. بره موم داراي خواص ضدميکروبي، ضدقارچي و آنتي اکسيداني بوده که سبب تقويت سيستم ايمني گونه هاي متفاوت حيواني مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات عصاره بره موم بر عملکرد رشدي، فراسنجه هاي خوني و وضعيت آنتي اکسيداني گوساله هاي شيرخوار هلشتاين مي باشد. روش کار: براي انجام اين مطالعه تعداد 24 راس گوساله هلشتاين با ميانگين سني 10 1 و ميانگين وزني 238 کيلوگرم در يک قالب طرح کاملاً تصادفي به مدت 70 روز استفاده گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل 1) جيره پايه بدون بره موم، 2) جيره پايه +500 قسمت در ميليون مکمل بره موم، 3) جيره پايه + 1000 قسمت در ميليون مکمل بره موم بودند. گوساله ها هر دو هفته يک بار وزن کشي شده و جهت اندازه گيري متابوليت هاي خوني و فعاليت آنتي اکسيداني در روزهاي 30 و 60 روز پس از تيمار، از آن ها خون گيري صورت گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که استفاده از سطوح عصاره بره موم تاثير معني داري بر مصرف خوارک در طي ماه هاي اول، دوم و کل دوره آزمايشي نداشت. مکمل کردن بره موم در شير گوساله هاي شيرخوار تاثيري بر افزايش وزن در طي ماه هاي اول و دوم نشان نداد. در صورتي که اضافه کردن 500 قسمت در ميليون عصاره بره موم در کل دوره آزمايشي افزايش معني داري بر وزن روزانه داشت. اختلاف معني داري بين غلظت متابوليت هاي خوني(گلوکز، کلسترول، تري گليسيريد، آلبومين، اوره، هموگلوبين و گلوبولين) در گروه ها نسبت به شاهد مشاهده نشد. نتايج به دست آمده نشان داد که افزودن عصاره بره موم بر فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز، آلانين آمينو ترانسفراز و گلوتاتيون پراکسيداز خون تاثير معني داري نداشت. اما مکمل کردن شير با عصاره بره موم تاثير معني داري بر غلظت ظرفيت آنتي اکسيداني کل و فعاليت سوپراکسيد دسموتاز را نشان داد. نتيجه گيري: به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که استفاده از عصاره بره موم اثري بر عملکرد، فراسنجه هاي خوني به جز سوپراکسيد دسموتاز و فعاليت آنتي اکسيداني کل ندارد. بنابراين افزودن عصاره بره موم در شير گوساله هاي هلشتاين به طوري موثري در پيشگيري از استرس مي تواند مفيد باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی