نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تزريق داخل صفاقي نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمي هورمون هايTSHو تيروئيدي(T3T4) و ويژگي هاي بافتي تيروئيد در رت هاي آزمايشگاهي نر نژاد Wistar

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در سال هاي اخير با افزايش توليد و مصرف نانوذرات سنتزي نگراني، در رابطه با اثرات منفي اين مواد در سيستم هاي بيولوژيک افزايش يافته است. در مطالعه حاضر اثر نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمي هورمون هاي تيروئيدي، TSHو نيز بر بافت تيروئيد مورد بررسي قرار گرفت. روش کار: 24 رت نر نژاد ويستار به صورت تصادفي به گروه هاي 8 تايي گروه کنترل، ( رت هايي که 0/5 ميلي ليتر سرم فيزيولوژيکي)، گروه دوم و سوم(0/5 ميلي ليتر محلول نانوذره Fe2Nio4را در غلظت هاي ppm100 و 200) به مدت 7 روز تيمار شدند، تقسيم گرديدند. در روزهاي دوم، هفتم و چهاردهم پس از مواجه غلظت سرمي هورمون هاي TSHو تيروئيدي تعيين گرديد. در روز چهاردهم تيروئيد جاندار تحت بي هوشي عميق خارج شده و مورد بررسي بافت شناسي قرار گرفت. يافته ها: در روزهاي هفتم و چهاردهم، غلظت هورمون TSHدر رت هاي مواجه شده با نانوذره Fe2NiO4به طور معني داري کمتر از تيمار کنترل بود. تزريق داخل صفاقي نانوذره Fe2NiO4تأثير معني داري بر غلظت هورمونT3 نداشت ولي سبب افزايش معني دار غلظت هورمون T4شد. نانوذره Fe2NiO4هم چنين سبب تغييرات بافتي قابل ملاحظه در بافت تيروئيد گرديد. نتيجه گيري: نانوذره Fe2NiO4با تأثير بر محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-آندوکراين و آسيب بافتي تيروئيد سبب اختلال در ترشح هورمون هاي TSHو T4مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاحی، ح.، و هوشمندی، ز. (1396). بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمی هورمون هایTSHو تیروئیدی(T3T4) و ویژگی های بافتی تیروئید در رت های آزمایشگاهی نر نژاد Wistar. فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی), 10(2 (پیاپی 37) ), 25-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462211Vancouver : کپی

فلاحی حسنا، هوشمندی زهرا. بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمی هورمون هایTSHو تیروئیدی(T3T4) و ویژگی های بافتی تیروئید در رت های آزمایشگاهی نر نژاد Wistar. فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی). 1396 [cited 2022June25];10(2 (پیاپی 37) ):25-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462211IEEE : کپی

فلاحی، ح.، هوشمندی، ز.، 1396. بررسی اثرات تزریق داخل صفاقی نانوذره Fe2Nio4بر غلظت سرمی هورمون هایTSHو تیروئیدی(T3T4) و ویژگی های بافتی تیروئید در رت های آزمایشگاهی نر نژاد Wistar. فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی), [online] 10(2 (پیاپی 37) ), pp.25-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=462211. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی