برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  1 , شماره  ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه و رتبه بندي دامنه اثرات زيست محيطي ريز گرد ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد تهران شمال، کد پستی: 1987973133
 
چکیده: 
يکي از مهمترين مخاطراتي که در سال هاي اخير گريبان گير اکثر استان هاي غربي کشور و حتي مرکز ايران شده است پديده ي ريزگرد مي باشد. هدف از اين تحقيق مقايسه و رتبه بندي ميانگين اثرات بلافصل، مستقيم و غير مستقيم ريزگردها مي باشد. آزمون نرماليته (Shapiro-Wilk's test ) نشان داد که داده ها با 95% اطمينان نرمال بوده است. تست آماري One Sample T test براي تعيين اينکه آيا نمره اثرات بلافصل ريزگردها متفاوت از اثرات مستقيم ريزگردها بود يا خير اجرا شد و 8/0 = Test Value تعريف شد. ميانگين اثرات بلافصل ريزگردها (4/1 ± 4/0) کمتر از ميانگين اثرات مستقيم ريزگردها 8/0 بود، اختلاف آماري معني دار 4/0-(02/0 تا 8/0-95% CI: ) p=. 063 t(29)=-1/93وجود داشت. مقدار t منفي نشان مي دهد که ميانگين اثرات بلافصل ريزگردها کمتر از مقدار فرض شده (8/0) است. نمره اثرات مستقيم ريزگردها با اثرات غير مستقيم ريزگردها با 7/2 = Test Value مقايسه شد. ميانگين اثرات مستقيم ريزگردها (9/1 ± 8/0) کمتر از ميانگين اثرات غير مستقيم ريزگردها 7/2 بود، اختلاف آماري معني دار 9/1-(5/2-تا 1/1-95% CI: ) p=. 00 t(29)=-5/5وجود داشت. مقدار t منفي نشان مي دهد که ميانگين اثرات مستقيم ريزگردها کمتر از مقدار فرض شده (7/2) است. نمره اثرات غير مستقيم ريزگردها با اثرات بلافصل ريزگردها با 4/0 = Test Value مقايسه شد. ميانگين اثرات غير مستقيم ريزگردها (3/2 ± 7/2) بيشتر از ميانگين اثرات بلافصل ريزگردها 4/0 بود، اختلاف آماري معني دار 3/2 (3 تا 3/1 95% CI: ) p=. 00 t(29)= 5/5وجود داشت. مقدار t مثبت نشان مي دهد که ميانگين اثرات غير مستقيم ريزگردها بيشتر از مقدار فرض شده (4/0) است. نتايج تحقيق نشان ميدهد که ميانگين اثرات غير مستقيم حاصل از ريزگردها بيشتر از ساير اثرات مي باشد. اين اثرات شامل جذب گازهاي گلخانه اي، پراکنده کردن و جذب نور خورشيد، تغيير خواص و مشخصه هاي نوري ابرها، عدم امنيت قضايي، قحطي و فقر، اختلال در تنظيم حرارت جو، تغييرات غيرقابل پيش بيني، جلوگيري از افزايش دما، جلوگيري از فرار حرارت از زمين به فضا، اتصال به ابرها و اختلال در عملکرد ابرها، نقصان جدي در مواد مغذي آب اقيانوسها به دليل وجود عنصر آهن، دگرگون کردن ترکيب زيستي اقيانوس ها، رشد بي رويه جلبک ها و تکثير فيتوپلانکتون ها، افزايش ميزان دي اکسيد کربن موجود در آب، مرگ بسياري از آبزيان، کاهش کيفيت وکميت محصولات کشاورزي، کاهش ارزش توليدات کشاورزي، افزايش هزينه حمل و نقل کالا و مواد مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی