برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  15 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مهاري نيتريك اكسايد در جلوگيري از كاهش ويتامين E پلاسماي به هنگام تزريق آهن دكستران در موشهاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: در حالي که نقش آهن در استرس اکسيداتيو محرز مي باشد، نقش نيتريک اکسايد کاملا شناخته نشده است. از طرف ديگر در مورد تداخل آهن و نيتريک اکسايد در استرس اکسيداتيو نيز اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي تداخل آهن و نيتريک اکسايد در ايجاد استرس اکسيداتيو در پلاسما مي باشد.
مواد و روشها: شصت و چهار موش صحرايي نر به هشت گروه هست تايي تقسيم گرديدند: -1 شاهد (تزريق سرم نمکي)، -2 آهن (تزريق Iron Dextran)، 3  ال – آرژنين (تزريق L – Arginine-4 ال - نيم (nitro-L-Arginine- methylester بلوک کننده نيتريک اکسايد سنتاز)، -5 آهن + ال – آرژنين، -6 آهن + ال – نيم، -7 دفروکسامين (Defferoxamine – شلاتور آهن) و 8- ال – آرژنين + دفروکسامين، تزريقات به صورت داخلي صفاقي انجام شدند و پس از بيست ساعت نمونه هاي پلاسما جمع آوري گرديدند. ويتامين E به عنوان شاخصي از استرس اکسيداتيو توسط دستگاه کروماتوگرفي مايع با کارکرد عالي (HPLD) اندازه گيري شد.
يافته ها: در گروه آهن غلظت ويتامين E نسبت به گروه شاهد کاهش معني داري را نشان مي دهد (P<0.01) اما در گروه ال – آرژينين تفاوتي را نسبت به اين گروه نشان نمي دهد. در گروه آهن + ال – آرژنين از کاهش غلظت ويتامين E پلاسمايي جلوگيري شده است به طوري که اختلاف معني داري با گروه شاهد ندارد. از طرف ديگر غلظت ويتامين E در گروه آهن + ال – نيم به شدت کاهش يافت است به طوري که با گروه شاهد در سطح P<0.001 و با گروه آهن + ال – آرژنين در سطح P<0.01 معني دار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صوفی آبادی، م.، و گل، ع.، و پورحیدر، ب.، و بابازاده، ه. (1383). اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 15(2), 115-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46213Vancouver : کپی

صوفی آبادی محمد، گل علی، پورحیدر باقر، بابازاده همایون. اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1383 [cited 2021October24];15(2):115-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46213IEEE : کپی

صوفی آبادی، م.، گل، ع.، پورحیدر، ب.، بابازاده، ه.، 1383. اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 15(2), pp.115-121. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46213. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی