4 SID.ir | اثر باكلوفن روي ميزان توليد و تركيبات شير در گاوهاي نژاد هلشتاين

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر باكلوفن روي ميزان توليد و تركيبات شير در گاوهاي نژاد هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق که با هدف تعيين اثر باکلوفناگونيست گيرنده GABAB – روي ميزان توليد شير و ترکيبات آن انجام گرفت، دوازده راس گاو شيرده نژاد هلشتاين به چهار گروه تقسيم گرديده و در هر گروه به هر راس دام به ترتيب 25؛ 50؛ 75 و 100 ميلي گرم باکلوفن به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به مدت چهار روز تزريق شد. شير دوشي روزانه يک بار به مدت ده روز در محل شيردوشي استريل گاوداري انجام گرفت و ترکيبات شير به وسيله دستگاه ميلکواکسن (Milko-Scan) اندازه گيري و ثبت شد. در تحقيق اين روزهاي اول و دوم دوره آزمايش به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. اين مطالعه نشان داد که اين تيمارها توليد شير را به ترتيب 17؛ 14؛ 15 و 16 درصد افزايش دادند (P<0.01) درصد پروتيين؛ لاکتوز و مواد جامد شير افزايش و معني داري نداشت؛ اما درصد چربي شير افزايش معني داري را نشان داد(P<0.01) . نتايج اين تحقيق نشان داد که باکلوفن توليد شير و درصد چربي شير را افزايش مي دهد ولي اثري روي ساير ترکيبات شير ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی