نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه گلودرد بعد از عمل بين سه روش لوله گذاري داخل تراشه، راه هوايي ماسك حنجره اي و ماسك صورت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: گلو درد بعد از عمل به عنوان يك عارضه فرعي در بيهوشي، به عوامل متعددي مانند نوع لوله تراشه و قطر آن، استفاده از سوكسينيل كولين، نيتروس اكسايد و ... بستگي دارد. ما در اين پژوهش ارتباط گلو درد را با 3 وسيله راه هوايي: لوله داخل تراشه، راه هوايي ماسك حنجره اي و ماسك صورت بررسي كرديم.روش بررسي: اين مطالعه به صورت يك كارآزمايي باليني آينده نگر و دو سويه كور، به طور تصادفي بر روي 180 بيمار مونث 50-25 ساله، در كلاس ASA I كه به صورت الكتيو تحت عمل جراحي كوچك ارتوپدي قرار گرفتند، انجام شد بيماران به صورت تصادفي در 3 گروه 60 نفري قرار گرفتند. پس از تجويز پيش دارو و القا بيهوشي، براي تامين راه هوايي در گروه I از لوله تراشه كافدار (ETT)، در گروه II  از راه هوايي ماسك حنجره اي (LMA) و در گروه III از ماسك صورت (FM) استفاده گرديد. 24 ساعت بعد از عمل، بيماران از نظر وجود گلو درد مورد سوال قرار گرفتند. با استفاده از نرم افزار spss و با آزمون chi-square داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.يافته ها: ميزان بروز گلو درد بيماران گروه I (ETT)؛ 28.1%، در بيماران گروه II (LMA)؛ 10.9% و در بيماران گروه III (FM)؛ 5.3% محاسبه گرديد. احتمال بروز نسبي گلو درد در گروه I  نسبت به گروه II  5.3 برابر و نسبت به گروه III؛ 2.57 برابر به دست آمد كه از نظر آماري تفاوت معني دار مي باشند (0.05= P). از طرف ديگر هر چند احتمال بروز نسبي گلو درد در گروه  II؛ 2.07 برابر بيشتر از گروه III مي باشد، ولي به لحاظ آماري تفاوت معني دار نيست .(P=0.27) نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه ميزان بروز گلو درد بعد از عمل با استفاده از راه هوايي ماسك حنجره اي (LMA) به طور قابل ملاحظه اي كمتر لوله داخل تراشه (ETT) مي باشد. از طرف ديگر هر چند كه ميزان بروز گلو درد در موقع استفاده از راه هوايي ماسك حنجره اي (LMA) نسبت به ماسك صورت (FM) به ظاهر بيشتر است، ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نمي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زینالی، م.، و حشمتی، ف.، و عباسی وش، ر.، و سالاری لک، ش.، و سلیمان پور، ح. (1384). مقایسه گلودرد بعد از عمل بین سه روش لوله گذاری داخل تراشه, راه هوایی ماسک حنجره ای و ماسک صورت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, 10(1 (مسلسل 35)), 9-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45694Vancouver : کپی

زینالی محمدباقر، حشمتی فرهاد، عباسی وش رحمان، سالاری لک شاکر، سلیمان پور حسن. مقایسه گلودرد بعد از عمل بین سه روش لوله گذاری داخل تراشه, راه هوایی ماسک حنجره ای و ماسک صورت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 1384 [cited 2022May24];10(1 (مسلسل 35)):9-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45694IEEE : کپی

زینالی، م.، حشمتی، ف.، عباسی وش، ر.، سالاری لک، ش.، سلیمان پور، ح.، 1384. مقایسه گلودرد بعد از عمل بین سه روش لوله گذاری داخل تراشه, راه هوایی ماسک حنجره ای و ماسک صورت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, [online] 10(1 (مسلسل 35)), pp.9-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45694. 

 
بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی