3 SID.ir | مقايسه اثر درماني كلوزاپين و ريسپريدون در بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر درماني كلوزاپين و ريسپريدون در بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه آموزشی روانپزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اسكيزوفرني تقريبا 1% جمعيت را مبتلا مي ‌سازد و 5/2% تمام هزينه‌هاي بهداشتي در ايالات متحده را در برمي ‌گيرد و 75% از مبتلايان قادر به كار نمي‌باشند. كلوزاپين براي بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان توسط FDA تاييد شده است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر درماني كلوزاپين و ريسپريدون در بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه به روش توصيفي- تحليلي و مقطعي در سال 1382 انجام شد، 40 بيمار مرد و زن مبتلا به اسكيزوفرني مقاوم به درمان كه در مركز روانپزشکي و مرکز توانبخشي ياس وابسته به سازمان بهزيستي زاهدان بستري بودند، مورد تحقيق قرار گرفتند. ابتدا بيماران به دو گروه درمان با كلوزاپين و درمان با ريسپريدون تقسيم شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه باليني و آزمون Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) بود كه به صورت انفرادي اجرا شد. اطلاعات جمع ‌آوري شده، با استفاده از آزمون t و Chi-Square و تحليل واريانس در سطح معني‌داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: ميانگين آزمون BPRS در مرحله اول در گروه كلوزاپين 52.80±7.07 و در گروه ريسپريدون 49.80±5.98 بود. ميانگين اين آزمون در مرحله سوم (سه ماه بعد از درمان) در گروه كلوزاپين با ميانگين 22.95±1.57 و در گروه ريسپريدون 24.53±2.49 بود. ميانگين كاهش مقدار BPRS از زمان شروع درمان تا ترخيص در گروه درمان با كلوزاپين 29.58±7.08 و در گروه درمان با ريسپريدون 25.49±5.94 بود؛ شاخصهاي آماري P=0.048و  t=-2.13 محاسبه شد.
نتيجه‌ گيري: در اين تحقيق، در طي درمان، كلوزاپين موثرتر از ريسپريدون بود و توسط بيماران بهتر تحمل شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 423
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی