برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيك نئوپلاسم هاي پروستات در شهر بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پزشکی، گروه آموزشی آسیب شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پروستات يكي از غدد مهم برون ريز در دستگاه تناسلي مردانه است كه نئوپلاسم آن در ايران و ساير كشورها بسيار شايع مي باشد. ميزان بروز اين بيماري در جمعيتهاي نژادي مختلف يكسان نيست؛ بنابراين مطالعات اپيدميولوژيكي در كشور ما مفيد به نظر مي رسد. مطالعه حاضر به منظور تعيين خصوصيات اپيدميولوژيك نئوپلاسم هاي پروستات در شهر بيرجند انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي تمام پرونده هاي آسيب شناسي مربوط به نئوپلاسم هاي پروستات كه در آزمايشگاههاي آسيب شناسي بيرجند از سال 1371 تا 1381 ثبت شده بود، مورد بازبيني قرار گرفتند. اطلاعات موجود در اين پرونده ها شامل سن، محل سكونت، تشخيص باليني، تشخيص آسيب شناسي، نوع و درجه (grading) سرطان وارد فرم هاي بازنگري شد؛ سپس اسلايدهاي ميكروسكوپي مربوط به اين تومورها استخراج و مورد بازنگري قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square و Fisher در سطح معني داري P≤0.05 مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از 911 مورد نئوپلاسم گزارش شده در پروستات، 72 مورد (%7.9) سرطان پروستات و 839 مورد (%92.1) هايپرپلازي خوش خيم پروستات بودند. بيشترين فراواني نسبي سرطان پروستات مربوط به دهه نهم سني 80) سال و بالاتر( بود. %8.3 از موارد سرطان Transitional Cell Carcinoma (TCC) و %91.7 مربوط به پروستات آدنوكارسينوم بود. ميانگين سني بيماران مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات و سرطان پروستات به ترتيب 67.8± 25.8 و 70.75± 10.83 سال بود. در مقطع زماني مورد مطالعه، فراواني نئوپلاسم هاي پروستات روند رو به افزايش و فراواني نسبي سرطان پروستات روند رو به كاهش داشت.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين تحقيق و با توجه به فراواني نئوپلاسم هاي پروستات و تاثيرات نامطلوب آن پيشنهاد مي شود براي شناساندن بهتر اين بيماري و علايم باليني آن و نيز معرفي عوامل خطرزا از جمله سيگار، رژيم غذايي پرچربي و تاثير عوامل جغرافيايي، محيط و نژاد در بروز آن، ضمن انجام مطالعات اپيدميولوژيك بيشتر به منظور شناسايي عوامل خطر منطقه اي و شيوه هاي زندگي، از روشهاي جديد غربالگري جهت تشخيص زودرس موارد نهفته سرطان پروستات استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقیقی، ف.، و حبیبی، ا.، و توکلی، م. (1384). بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلاسم های پروستات در شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 12(2-1 (پیاپی 23-22)), 67-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45261Vancouver : کپی

حقیقی فاطمه، حبیبی اصغر، توکلی محمودرضا. بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلاسم های پروستات در شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1384 [cited 2021October25];12(2-1 (پیاپی 23-22)):67-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45261IEEE : کپی

حقیقی، ف.، حبیبی، ا.، توکلی، م.، 1384. بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلاسم های پروستات در شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 12(2-1 (پیاپی 23-22)), pp.67-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45261. 

 
بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی