برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير يك طرح آموزشي بر ميزان نگرش دانشجويان دختر در انجام خودآزمايي پستان با استفاده از الگوي باور بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشکده علوم پزشکی گناباد، گروه پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با وجود آن كه خودآزمايي پستان به عنوان بهترين روش غربالگري سرطان پستان معرفي شده است، اما بيشتر خانم ها از نگرش مثبتي در اين زمينه برخوردار نيستند. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير يك طرح آموزشي بر ميزان نگرش دانشجويان دختر تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد شهر مشهد در انجام خودآزمايي پستان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني (قبل و بعد) و در سال 1379 انجام شد؛ 84 دختر دانشجوي واجد شرايط پژوهش، به روش تصادفي (طبقه اي) انتخاب شدند. ابتدا يك پيش آزمون به منظور سنجش نگرش پايه واحدهاي پژوهش انجام شد و سپس يك برنامه آموزشي مشتمل بر يك جلسه تدريس نظري در مورد سرطان پستان و روشهاي تشخيص آن و يك جلسه تدريس عملي خودآزمايي پستان اجرا گرديد. پس از گذشت سه روز (پس آزمون) و يك ماه (آزمون ثبات) از اجراي برنامه آموزشي، نگرش دانشجويان در انجام خودآزمايي پستان توسط فرم سنجش نگرش با استفاده از الگوي باور بهداشتي چمپيون مورد ارزيابي قرار گرفت. واحدهاي پژوهش بر اساس نمره كسب شده در سه سطح نگرش مثبت، بي نظر و منفي قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون t زوج شده و در سطح اطمينان %95 تحليل گرديد.
يافته ها: در پيش آزمون %44 افراد در مورد خودآزمايي پستان از نگرش مثبتي برخوردار بودند؛ در حالي كه در پس آزمون و آزمون ثبات به ترتيب %94 و %97.6 افراد داراي نگرش مثبت بودند؛ ميانگين نمره نگرش در مراحل پس آزمون و آزمون ثبات نسبت به پيش آزمون در هر يك از اجزا و در مجموع افزايش نشان داد؛ همچنين اختلاف معني داري بين ميانگين نمره نگرش در پيش آزمون و پس آزمون (P<0.0001) و پيش آزمون و آزمون ثبات (P<0.0001) وجود داشت.
نتيجه گيري: اين طرح آموزشي در تغيير نگرش خودآزمايي پستان تاثير داشت. انجام اين روش غربالگري نيازمند نگرش مثبت نسبت به آن مي باشد؛ بنابراين پيشنهاد مي گردد كه كلاسهاي آموزشي همراه با تاكيد بر جنبه هاي مثبت خودآزمايي پستان و در جهت ارتقاي نگرش افراد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی