برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الگوي توزيع زماني بارشهاي رگباري در ايستگاه هاي سينوپتيك شمال ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بارش طراحي يكي از اساسي ترين عوامل در برآورد سيلاب در حوزه هاي آبخيز مي باشد. با توجه به وجود تغييرات زماني در شدت رگبارهاي سيل آسا شناخت دقيق الگوهاي توزيع زماني بارش در يك منطقه از اهميت زيادي برخوردار است. الگوهاي توزيع زماني بارش در امر شبيه سازي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبخيز كاربرد فراواني داشته و به عنوان يك ورودي اساسي در مدل هاي بارش- روآناب به منظور دستيابي به نتايج دقيق تر ضروري مي باشند. در اين مقاله با بررسي كليه رگبارهاي مشاهداتي در ايستگاه هاي سينوپيتك شمال ايران و با استخراج منحني هاي بدون بعد تجمعي رگبارهاي معرف و استفاده از روش هاي احتمالاتي و ميانگين، الگوهاي توزيع زماني بارش معرفي شده است. با بررسي الگوهاي بارش در ايستگاه هاي مورد مطالعه مشاهده گرديد كه در بارش هاي كوتاه مدت بيش از پنجاه درصد از مقدار بارش در يك دوم مركز بارش به وقوع پيوسته و با افزايش مدت رگبار پراكنش زماني بارش يكنواخت تر شده و بارشهاي با شدت كمتر را نشان مي دهد. با بررسي الگوهاي توزيع زماني بارش به روش احتمالاتي مشخص گرديد كه اكثر رگبارها در ايستگاه هاي مورد مطالعه به ترتيب جز رگبارهاي چارك سوم و چهارم مي باشند. در اين مطالعه توزيع زماني بارش هاي 24 ساعته و الگوهاي تيپ توزيع زماني مورد مقايسه قرار گرفته كه نتيجه آن عدم همخواني بين آنها را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

قنبرپور، م.، و تلوری، ع. (1382). الگوی توزیع زمانی بارشهای رگباری در ایستگاه های سینوپتیک شمال ایران. پژوهش و سازندگی, 16(2 (پی آیند 59) در منابع طبیعی), 96-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44954Vancouver : کپی

قنبرپور محمدرضا، تلوری عبدالرسول. الگوی توزیع زمانی بارشهای رگباری در ایستگاه های سینوپتیک شمال ایران. پژوهش و سازندگی. 1382 [cited 2021April16];16(2 (پی آیند 59) در منابع طبیعی):96-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44954IEEE : کپی

قنبرپور، م.، تلوری، ع.، 1382. الگوی توزیع زمانی بارشهای رگباری در ایستگاه های سینوپتیک شمال ایران. پژوهش و سازندگی, [online] 16(2 (پی آیند 59) در منابع طبیعی), pp.96-103. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44954>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی