نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 151 تا صفحه 160 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شدت محدوديت غذايي در سنين اوليه و افزايش تراكم مواد مغذي جيره پس از اعمال محدوديت بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين آزمايش از 288 قطعه جوجه يك روزه گوشتي نژاد لهمن در چارچوب يك طرح كاملاً تصادفي، به صورت يك آزمايش فاكتوريل 3×2 (سه سطح شدت محدوديت × دو سطح تراكم مواد مغذي) با چهار تكرار و 12 قطعه جوجه در هر تكرار استفاده شد. جوجه ها در 7- 13 روزگي، تحت محدوديت كيفي غذايي با شدت صفر، 25 و 50 درصد قرار گرفته، پس از دوران محدوديت تا سن 21 روزگي با جيره هاي تنظيم شده براساس توصيه NRC، و يا 10 درصد پروتئين و اسيدهاي آمينه متيونين و ليزين بيشتر از NRC تغذيه شدند. براي رقيق سازي جيره هاي مورد استفاده در اعمال محدوديت، پوسته شلتوك برنج به كار رفت كه هيچ گونه ارزش انرژي زايي نداشت. وزن بدن، مصرف غذا، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذا در سنين مختلف، اجزاي لاشه شامل كبد، روده و چربي حفره شكمي در سن 49 روزگي اندازه گيري، و سپس درصد هر جزء نسبت به وزن زنده محاسبه شد. شدت محدوديت باعث كاهش وزن بدن و نامناسبتر شدن ضريب تبديل غذا در پايان دوره محدوديت، در مقايسه با گروه شاهد شد (P<0.05). ولي پديد رشد جبراني سبب شد در تمامي گروه هاي آزمايشي اختلاف وزن ايجاد شده تا سن 49 روزگي جبران گردد. شدت محدوديت و افزايش تراكم پروتئين و اسيدهاي آمينه متيونين و ليزين جيره بر افزايش وزن روزانه، مصرف خوراك و ضريب تبديل غذا در طي دوران پاياني (42 تا 49 روزگي) و در كل دوره بعد از محدوديت (13 تا 49 روزگي) تأثير معني داري نداشت (P>0.05). همچنين، شدت محدوديت و تراكم مواد مغذي جيره بر اجزاي لاشه اندازه گيري شده مؤثر نبود (P>0.05). نتايج پژوهش نشان داد كه با اعمال محدوديت غذايي جوجه هاي گوشتي در سنين اوليه (به ويژه 25 درصد محدوديت) و استفاده از جيره هاي تنظيم شده بر اساس NRC، ميتوان به دليل بروز پديده رشد جبراني در پايان دوره پژوهش، وزن بدني مشابه با جوجه هاي تغذيه آزاد انتظار داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طغیانی، م.، و سمیع، ع.، و قیصری، ع. (1382). تاثیر شدت محدودیت غذایی در سنین اولیه و افزایش تراکم مواد مغذی جیره پس از اعمال محدودیت بر عملکرد جوجه های گوشتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(2), 151-160. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4472Vancouver : کپی

طغیانی مجید، سمیع عبدالحسین، قیصری عباسعلی. تاثیر شدت محدودیت غذایی در سنین اولیه و افزایش تراکم مواد مغذی جیره پس از اعمال محدودیت بر عملکرد جوجه های گوشتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2022May19];7(2):151-160. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4472IEEE : کپی

طغیانی، م.، سمیع، ع.، قیصری، ع.، 1382. تاثیر شدت محدودیت غذایی در سنین اولیه و افزایش تراکم مواد مغذی جیره پس از اعمال محدودیت بر عملکرد جوجه های گوشتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(2), pp.151-160. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4472. 

 
بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی