3 SID.ir | تاثير cAMP در القا آپوپتوزيس در سلولهاي ماكروفاژ ريوي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير cAMP در القا آپوپتوزيس در سلولهاي ماكروفاژ ريوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
 
چکیده: 

سابقه و هدف: AMP حلقوي به عنوان پيامبر ثانويه و عامل تنظيمي داخل سلولي در بسياري از فرايندهاي متنوع بيولوژيكي شركت مي كند. بسياري از تركيبات قادرند عمل خود را از طريق cAMP انجام دهند در اين مطالعه، نقش  در القا آپوپتوزيس در سلولهاي ماكروفاژ بررسي شده است.
مواد و روشها: سلولهاي ماكروفاژ ريوي موش صحرايي با استفاده از روش لاواژ تهيه گرديد و تحت تاثير غلظت هاي مختلف (0.5-200 μM) cAMP قرار گرفت و بعد به مدت 24 ساعت در شرايط استاندارد كشت داده شد. سپس cAMP روي درصد بقاي سلولي، ميزان قطعه قطعه شدن DNA توليد سوپراكسيد بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه در غلظت هاي كم (<50 μM) بقاي سلولي افزايش مي يابد، ولي در غلظتهاي بالاتر (>100 μM) بطور معني دار درصد سلولهاي زنده كاهش مي يابد. همچنين، توليد آنيون سوپراكسيد در غلظت هاي كم cAMP تغيير معني داري نكرده، در حاليكه در غلظت هاي بالاتر (<100 μM) ميزان قطع قطعه شدن DNA و آنيون سوپراكسيد هر دو افزايش مي يابند.
نتيجه گيري: اثرات cAMP وابسته به غلظت است و اثرات آن روي سلولها مشابه كافيين است. بنابراين، در غلظت هاي كم cAMP آپوپتوزيس در سلولهاي ماكروفاژ مهار مي شود، در حاليكه در غلظت هاي بالاتر cAMP، سلولها بطرف آپوپتوزيس مي روند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی