برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آلودگي ميكروبي كاتترهاي وريدي بيماران ICU و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه اطفال
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شيوع عفونت بيمارستاني و عوارض شناخته شده آن و وجود گزارشات مبني بر وجود آلودگي كاتترهاي وريدي بيماران بستري و به منظور تعيين شيوع آلودگي ميكروبي كاتترهاي وريدي و عوارض مرتبط با آن و ميزان مقاومت آنها به آنتي بيوتيكهاي رايج، اين تحقيق روي افراد بستري در بخش ICU بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1379 انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقيق به روش توصيفي روي بيماراني كه به طور مستمر مراجعه و كاتتر آنها به هر دليل خارج مي شد، انجام گرفت. 3 سانتي متر پلاستيكي آن با روش آسپتيك جدا شده و داخل لوله محتوي تابوگليكولات انداخته مي شد و در صورت رشد نمونه تا 7 روز، بر روي محيط آگار پاساژ داده مي شد، نوع باكتري رشد كرده مشخص شده و آنتي بيوگرام انجام مي گرديد. نقش سن، جنس، طول مدت استفاده از كاتتر و مدت اقامت در ICU، فلبيت محل كاتتر و موقعيت مكاني كاتتر به عنوان عوامل مرتبط با بروز آلودگي تعيين گرديد.
يافته ها: در اين پژوهش از 100 كاتتر داخل عروقي كشت داده شده كه از 36 بيمار جدا شده بود. ميزان آلودگي 29% بود. از اين ميان، استافيلوكوك كواگولاز منفي به ميزان 18% شايعترين باكتري در كشتها بود. سن، طول مدت بستري، طول مدت استفاده از كاتتر و وجود فلبيت و موقعيت مكاني كاتتر روي آلودگي نقش نداشته اند (NS).
نتيجه گيري و توصيه ها: گرچه استافيلوكوك كوآگولاز منفي در اكثريت موارد عامل عفونت باليني نمي باشد و در اثر آلودگي با فلور پوست ايجاد مي شود و شيوع واقعي آلودگي كاتترها كمتر مي گردد (11%) باز هم آلودگي ميكروبي كاتترهاي وريدي مساله اي جدي است كه بررسي علت يا علل واقعي آن توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی