نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تكامل سلول تخم موش پس از انجماد آهسته با اتيلن گليكول و پروپانديول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه آناتومی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: جنينهاي اضافي كه در هر سيكل با روش لقاح آزمايشگاهي بدست مي آيد، باعث شده كه روشهاي مختلف انجماد جنين با استفاده از ضديخهاي متعدد بسرعت پيشرفت كند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير اتيلن گليكول بر روي ميزان زنده ماندن و تكامل سلول تخم موش پس از انجماد آهسته و ذوب آنها بود.مواد و روشها: تحقيق به روش تجربي (experimental) انجام شد. تخمك متافاز دوم پس از تحريك تخمك گذاري از موشهاي ماده بدست آمده و پس از مجاورت با اسپرم لقاح يافتند. 16 تا 17 ساعت پس از لقاح سلولهاي تخم به صورت تصادفي به سه گروه كنترل، تست سميت و انجماد تقسيم شدند. در گروه انجماد، جنينها با دو ضد يخ اتيلن گليكول و پروپانديول و با استفاده از روش انجماد آهسته مشابه روش مورد استفاده در مورد جنين انسان منجمد شدند. جنينهاي زنده پس از ذوب در محيط كشت به مدت 120 ساعت كشت داده شده و نتيجه تكوين آنها با گروه كنترل و خودشان مقايسه شد.يافته ها: يافته هاي تست سميت هيچگونه تفاوتي بين ميزان زنده ماندن و تكامل سلولهاي تخم تيمار شده با ضديخهاي اتيلن گليكول و پروپانديول با گروه كنترل نشان نداد. پس از ذوب ميزان زنده ماندن سلولهاي تخم منجمد شده با پروپانديول بطور معني دار بهتر از سلولهايي بود كه با اتيلن گليكول منجمد شده بودند (به ترتيب 94.1 و 58.2%) و همچنين درصد تكامل سلولهاي تخم منجمد شده با پروپانديول تا مرحله بلاستوسيست در حال خروج از قشر شفاف با اختلاف معني داري بيش از جنينهايي بود كه با اتيلن گليكول منجمد شده اند (به ترتيب 68.2 و 39.1%، P<0.0001).نتيجه گيري و توصيه ها: اتيلن گليكول جايگزين مناسبي براي پروپانديول در انجماد آهسته سلول تخم نيست. افزايش درصد زنده ماندن و تكامل جنينها تا مرحله بلاستوسيست در حال خروج از قشر شفاف با استفاده از پروپانديول در انجماد آهسته سلول تخم مشخص مي كند كه پروپانديول ماده مناسبي براي انجماد سلول تخم انسان نيز به شمار مي آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنی، ح.، و سلسبیلی، ن.، و پاس بخش، پ.، و اکبری، ف.، و الطریحی، ت. (1381). مقایسه تکامل سلول تخم موش پس از انجماد آهسته با اتیلن گلیکول و پروپاندیول. فیض, 6(1 (پی در پی 21)), 15-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44543Vancouver : کپی

حسنی حسن، سلسبیلی ناصر، پاس بخش پریچهر، اکبری فیروزه، الطریحی تقی. مقایسه تکامل سلول تخم موش پس از انجماد آهسته با اتیلن گلیکول و پروپاندیول. فیض. 1381 [cited 2022August19];6(1 (پی در پی 21)):15-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44543IEEE : کپی

حسنی، ح.، سلسبیلی، ن.، پاس بخش، پ.، اکبری، ف.، الطریحی، ت.، 1381. مقایسه تکامل سلول تخم موش پس از انجماد آهسته با اتیلن گلیکول و پروپاندیول. فیض, [online] 6(1 (پی در پی 21)), pp.15-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44543. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی