برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  3 ; از صفحه 261 تا صفحه 266 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات استفاده از سه نوع پروبيوتيك تجاري در جيره غذايي بر عملكرد توليدي جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی بهداشت و تغذیه دام و طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف: بررسي تاثير افزودن سه نوع پروبيوتيك تجاري به خوراك بر بازده توليد جوجه هاي گوشتي.طرح: طرح آماري كاملا تصادفي.حيوانات: هفتصد و بيست قطعه جوجه يكروزه گوشتي جنس نر از سويه تجاريRoss 208 .روش: در اين آزمايش تجربي از چهار گروه استفاده گرديد كه هر گروه شامل شش زير گروه 30 قطعه اي بود. جوجه هاي يك گروه به عنوان شاهد جيره غذايي پايه ذرت - سويا را دريافت كردند. براي تغذيه جوجه ها در سه گروه ديگر از جيره هاي غذايي پايه كه به ترتيب سه نوع پروبيوتيك A،B  و C به آنها اضافه شده بود، استفاده گرديد. وزن بدن، مقدار مصرف غذا، ضريب تبديل غذايي، و ميزان تلفات در سنين 21، 42 و 49 روزگي تعيين گرديدند.تجزيه و تحليل آماري: براي تعيين اثر استفاده از پروبيوتيك ها در خوراك بر عملكرد توليد، از آزمون تجزيه واريانس استفاده شد. در موارد مشاهده اختلاف معني دار، از آزمون Tukey براي مشخص نمودن اختلاف بين گروهها استفاده شد.نتايج: افزودن پروبيوتيكهاي A و C به غذا سبب افزايش معني دار وزن بدن تا سن 21 روزگي گرديد (P<0.05)، در حالي كه اضافه كردن پروبيوتيك B به خوراك تاثير معني داري بر وزن بدن نداشت. در پايان آزمايش، تفاوت معني داري بين وزن بدن در گروه هاي تيمار شده در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نگرديد. با اين حال استفاده از پروبيوتيكها همراه با غذا موجب افزايش نسبي وزن بدن شد. به كارگيري هر سه نوع پروبيوتيك تجاري مورد بررسي در جيره هاي غذايي موجب كاهش معني دار ضريب تبديل غذايي در مقايسه با گروه شاهد تا سن 21 روزگي گرديد (P<0.05)، ولي در خاتمه آزمايش تفاوت معني داري بين بازده غذايي گروه هاي تيمار شده و شاهد وجود نداشت. در پايان دوره آزمايش، جوجه هاي دريافت كننده جيره حاوي پروبيوتيك B از وزن بالاتر و ضريب تبديل بهتري نسبت به ساير گروه ها برخوردار بودند.نتيجه گيري: از مجموع نتايج به دست آمده مي توان چنين نتيجه گيري نمود، اگرچه در خاتمه دوره آزمايش اختلاف بين عملكرد توليد در گروه هاي تيمار شده و شاهد معني دار نبوده است، ولي به دليل آن كه افزودن پروبيوتيكهاي مورد استفاده در اين بررسي به غذا سبب بهبود معني دار وزن بدن و ضريب تبديل غذايي به ويژه در سه هفته اول پرورش گرديدند، لذا به نظر مي رسد كه استفاده از اين تركيبات در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي حداقل تا سن سه هفتگي قابل توصيه بوده و مي تواند موجب افزايش بازده توليد گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدیرصانعی، م.، و کیایی، س.، و پیغمبری، س.، و امام، گ. (1382). بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(3), 261-266. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4453Vancouver : کپی

مدیرصانعی مهرداد، کیایی سیدمحمدمهدی، پیغمبری سیدمصطفی، امام گیتا. بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2022January26];58(3):261-266. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4453IEEE : کپی

مدیرصانعی، م.، کیایی، س.، پیغمبری، س.، امام، گ.، 1382. بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(3), pp.261-266. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4453. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی