نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه­ تاثير دو روش آموزش حضوري و غيرحضوري مراقبت از خود بر كيفيت زندگي و مشكلات جسمي بيماران تحت درمان با همودياليز نگه دارنده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 
چکیده: 
مقدمه: هدف اصلي درمان و مراقبت بيماران مزمن از جمله مبتلايان به نارسايي مزمن کليه، ارتقاء سطح سلامت و بهبود كيفيت زندگي  آنها است. با اين حال مطالعات نشان مي‌دهد كه سطح سلامت، عملکرد و کيفيت زندگي در بيماران تحت درمان با همودياليز نگه دارنده اغلب پايين تر از حد انتظار مي باشد. لذا تلاش در جهت يافتن روش‌هاي آموزشي موثر که بتواند مشکلات جسمي اين بيماران را کاهش دهد و کيفيت زندگي آنها را بهبود ببخشد، ضروري مي‌باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير دو روش آموزشي حضوري و غيرحضوري (بسته آموزشي) مراقبت از خود بر مشکلات و کيفيت زندگي بيماران تحت درمان با همودياليز نگه دارنده مي باشد. روش كار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است. 63 بيمار از سه مرکز دياليز در تهران انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه قرار داده شدند. بيماران قبل از آموزش با استفاده از پرسش‌نامه کيفيت زندگي، پرسش‌نامه تعيين نياز آموزشي و چک ليست‌ها مورد ارزيابي قرارگرفتند. پس از تعيين نيازهاي آموزشي يک برنامه آموزشي خود مراقبتي براساس الگوي خود مراقبتي اورم و اصول آموزش به بيمار و مشاوره با متخصصين طراحي و براي بيماران گروه اول به صورت آموزش حضوري اجراء گرديد. هم زمان با اجراي برنامه يك سري كامل آن فيلم‌برداري شد و به صورت بسته آموزشي چند رسانه اي درآمد و در طول يک ماه هفته‌اي يک بار براي بيماران گروه دوم مطالعه در حين انجام دياليز و نيز در منزل پخش گرديد. بعد از اجراي برنامه، دو گروه توسط همان پرسش‌نامه‌ها  و چك ليست‌ها ارزيابي شدند. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون‌هاي آماري تي دانش آموزي، ويلكاكسون و مك نمار تجزيه و تحليل گرديد.نتايج: يافته‌ها نشان داد  اكثر متغيرهاي مورد بررسي شامل تست‌هاي آزمايشگاهي، فشار خون، اضافه وزن بين دو دياليز، خارش پوستي، ادم و گرمي مسير عروقي در هر يك از گروه‌هاي آموزش حضوري و آموزش غيرحضوري، قبل و بعد از آموزش به طور معني‌داري تغيير نموده بود. هم‌چنين بهبود کيفيت زندگي (گروه اول با P<0.001 و گروه دوم با (P<0.002 قبل و بعد از مداخله در هر يك از گروه‌ها ديده شد. اما آزمون‌هاي آماري اختلاف معني‌داري را درتفاوت ميانگين‌هاي قبل و بعد از مداخله بين دو گروه نشان نداد. نتيجه گيري: بين دو گروه از نظر ميزان اثربخشي دو روش برنامه آموزشي خود مراقبتي تفاوت چشم‌گيري مشاهده نشد. لذا با توجه به مشکلات و هزينه داربودن روش آموزش حضوري در مقايسه با آموزش غيرحضوري، روش غيرحضوري به عنوان يك روش موثر، ارزان قيمت، ساده و جذاب براي بيماران تحت درمان با همودياليز توصيه مي‌شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برازپردنجانی، ش.، و محمدی، ع.، و برومند، ب. (1385). مقایسه­ تاثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری مراقبت از خود بر کیفیت زندگی و مشکلات جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), 9(1 (پیاپی 34)), 7-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44507Vancouver : کپی

برازپردنجانی شهرام، محمدی عیسی، برومند بهروز. مقایسه­ تاثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری مراقبت از خود بر کیفیت زندگی و مشکلات جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش). 1385 [cited 2022May28];9(1 (پیاپی 34)):7-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44507IEEE : کپی

برازپردنجانی، ش.، محمدی، ع.، برومند، ب.، 1385. مقایسه­ تاثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری مراقبت از خود بر کیفیت زندگی و مشکلات جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), [online] 9(1 (پیاپی 34)), pp.7-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=44507. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 394 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی