برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان بقا 5 ساله بيماران مبتلا به سرطان مري مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر (75-1371)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه پزشکی و اجتماعی و بهداشت
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان مري در نقاط شمالي ايران بسيار شايع مي باشد و اطلاعات دقيقي از ميزانهاي بقا مبتلايان به سرطان مري در اين منطقه وجود ندارد. هدف اين مطالعه تعيين ميزان بقا 1 تا 5 ساله مبتلايان به سرطان مري مراجعه كنندگان به مركز پرتو درماني شهيد رجايي بابلسر مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت توصيفي – تحليل به روش همگروهي تاريخي مي باشد كه بر اساس اطلاعات نمونه گيري آسان انجام گرديد. داده ها با استفاده از آناليز بقا به روش غير پارامتري كپلن ماير (Kaplan Meier) مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه 59.1 درصد بيماران مرد بوده و متوسط سن افراد مبتلا 62.2 سال بود. در هر دو جنس فراواني سرطان مري در گروه سني 69-60 سال از ساير گروههاي سني بيشتر بوده است. ميزان بقا 1 و 5 ساله در بيماران مبتلا به سرطان مري به ترتيب 42 درصد و 8 درصد بوده است. بين ميزان هاي بقا بر حسب سن و جنس از نظر آماري اختلاف معني داري وجود داشت (P=0.01, p=0.02). بطوري كه بيماران زن، با سن كمتر از 50 سال از ميزان بقا بهتري برخوردار بودند. ميزان هاي بقا 1 تا 5 ساله بر حسب نوع هيستولوژي، محل آناتوميك و روش هاي درماني اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش دلالت مي كند كه سرطان مري داراي پيش آگهي خوبي نمي باشد و ميزان هاي بقا 1 تا 5 ساله سرطان مري در اين مطالعه با مطالعات انجام شده در كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپايي همخواني داشته، ولي نسبت به مطالعات انجام شده در كشورهاي چين و ژاپن از ميزانهاي بقا ضعيف تري برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی