برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه پوشش گياهي و شوري خاك بر اساس داده هاي سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه رودخانه شور كرج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تخريب خاک شامل شوري، فرسايش و آب گرفتگي از عوامل مهم بياباني شدن محسوب مي شوند. در اين تحقيق، ميزان کارايي داده هاي سنجيده TM ماهواره لندست در تاريخ 7 تير ماه 1366 و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي براي مطالعه شوري خاک و پوشش گياهي متاثر از شوري مورد ارزيابي قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه بخشي از دشت قزوين واقع در حوزه رودخانه شور مي باشد. ترکيب باندهاي مناسب جهت طبقه بندي تصاوير با استفاده از روش هاي شاخص حد مطلوب، تجزيه و تحليل نمودار دو بعدي داده ها و تجزيه مولفه هاي اصلي، انتخاب شدند. انتخاب مناطق تعليمي بر اساس نوع، انبوهي پوشش گياهي و درجه کلاس شوري خاک انتخاب گرديدند و سپس تصاوير ماهواره اي بر اساس 18 کلاس طيفي و با روش حداکثر احتمال، طبقه بندي شدند. 18 کلاس طيفي در سه کلاس اطلاعاتي ادغام گرديد و نقشه پوشش گياهي متاثر از شوري بدست آمد. به منظور بدست آوردن ميزان همبستگي نقشه ها، اقدام به تلاقي نقشه طيفي و نقشه شوري خاک زميني گرديد. نقشه شوري خاک منطقه مورد مطالعه در سال 1363 تهيه گرديد. در تهيه نقشه شوري خاک به روش معمول در ايران، شوري براي هر افق اندازه گيري و سپس درجه شوري به لايه هاي 0-50 ، 50-100 و 100-150 سانتيمتر، با احتساب ميانگين وزني ECe افق ها داده شد و آنگاه درجه بندي شوري لايه هاي خاک به درجه شوري نهايي نيمرخ خاک تبديل گرديد. نتايج نشان داد، نقشه طيفي حاصل از سنجش از دور داراي دقت حدود %86.4 است ولي ميزان همبستگي نقشه طيفي شوري خاک با کلاسهاي نقشه شوري ميداني حدود %60 استکه نسبتا پايين مي باشد. دليل اين امر مي تواند تفاوت در روش تهيه نقشه هاي مذکور و همچنين اثر برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک بر ميزان بازتاب طيفي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی