برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي خط سير چند نمونه از طوفان هاي گرد و غبار شديد استان کرمانشاه از ديدگاه همديد و مدل HYSPILT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
فراواني و شدت طوفان هاي گرد و غبار در سال هاي اخير افزايش يافته و پيامدهاي مختلف اقتصادي و اکولوژيکي را باعث شده است. اين تحقيق به منظور تحليل همديدي و شناسايي منابع گرد و غبار استان کرمانشاه با استفاده از مدلHYSPILT و سيستم هاي گردشي جو در سطوح مختلف انجام گرفت. بررسي آماري سال هاي (2015-2007) نشان داد، از دو نمونه مطالعاتي، يکي از فراگيرترين پديده گرد و غبار در ماه ژولاي سال 2009 رخ داده که حدود سه روز(3/7/2009 تا 5/7/2009) ديد افقي را در اکثر ايستگاه هاي مورد مطالعه به کمتر از 500 متر کاهش داده است. به منظور رسيدن به هدف ذکر شده ابتدا با استفاده از داده هاي جوي سطح بالا شامل ارتفاع ژئوپتانسيل ترازهاي850، 1000 و 500 هکتوپاسکال، باد مداري و نصف النهاري نقشه هاي گردشي جو با ترسيم در محيط GRADS، مورد بررسي قرار گرفت، و همچنين براي تعيين مسير حرکت ذرات غباري در 48 ساعت قبل از وقوع پديده گرد و غبار، مدلسازي با روش رديابي پسگرد و جلو گرد در سه سطح ارتفاعي اجراء شد. با بررسي الگوهاي جوي طي روزهاي طوفان مي توان نتيجه گرفت که عامل اصلي ناپايداري هاي جوي منجر به طوفان گرد و غبار در لايه زيرين وردسپهر و در تراز 850 هکتوپاسکال شکل گرفته است. بنابراين در لايه پايين وردسپهر وجود يک مرکز کم ارتفاع بر روي شمال عربستان و ادامه آن با مرکز کم ارتفاع پاکستان و گسترش غرب سوي زبانه اين کم ارتفاع سبب ايجاد شيو ارتفاعي و شيو فشاري شديد بر روي منطقه شده و بر شدت جريانات سطح زمين افزوده است. همچنين مطالعه مسيرهاي انتقال ذرات از خروجي مدل نشان داد که بطور کلي کانون هاي گرد و غبار در طي روزهاي وقوع طوفان شامل مناطق: 1-شمال، شمال شرق و جنوب شرقي عراق2-شمال عربستان3-شمال شرق و مرکز سوريه4-نواحي جنوبي ترکيه5-نواحي مرکزي و جنوب غربي ايران مي باشد. همچنين رهگيري جريان باد با روش جلوگرد نشان داد که بسته هاي هوا و توده هاي گرد و غبار همراه آنها، عمدتاً پس از گذر از استان هاي همدان، مرکزي، قم، تهران به نواحي شمالي سمنان و خراسان خواهند رسيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی