برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 439 تا صفحه 450 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل آماري-همديدي غلظت آلاينده ي مونواکسيدکربن بر اساس سمت و سرعت باد و مخاطره ي آن در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
آلودگي هوا از مهم ترين مخاطرات محيطي کلانشهرهاي ايران است که طي چهار دهه ي اخير، زندگي اين شهرها را پرهزينه و خطرناک کرده است. هدف اين پژوهش بررسي ارتباط باد با آلودگي هوا و شناسايي سيستم هاي حرارتي و ديناميکي در شهر تهران است که به تکوين و تشديد شرايط پايدار جوي در دوره ي سرد منجر مي شوند. در اين پژوهش از سه روش آماري، همديدي و ترموديناميکي براي رسيدن به اهداف يادشده استفاده شده است. در قسمت آماري، ويژگي باد در 16 جهت جغرافيايي با آلودگي هوا در يک دوره ي ده ساله در شهر تهران بررسي شد. به منظور محاسبه ي همبستگي و تحليل وايازي بين مونواکسيدکربن با سرعت باد از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل وايازي استفاده شده است. نتايج نشان داد که همبستگي معناداري در سطح 99 درصد بين آلاينده ي مونواکسيد کربن با سرعت باد در کل جهات وجود دارد، اما با تفکيک جهات به 16 جهت اصلي، بيشترين همبستگي (معناداري در سطح 99 درصد) بين سرعت باد در سمت NW، SSE و W است. جهت عکس تغييرات سرعت باد در اين سمت ها با مونواکسيد کربن، نشان مي دهد که با افزايش سرعت باد از مقدار آلاينده ي مونواکسيد کربن کاسته مي شود و برعکس. نتيجه ي ديگر اين بررسي، جهت تغييرات سمت هاي باد NE و ENE است که مستقيم اند و با افزايش سرعت باد، آلاينده ي مونواکسيدکربن هم افزايش يافته است. همچنين ميانگين سرعت باد در روزهاي آلوده 3/1 متر بر ثانيه است که از ميانگين سرعت دوره ي سرد مطالعاتي که 5/2 متر بر ثانيه است، کمتر است. در قسمت همديدي پژوهش، 14 نمونه روز با آلودگي فراگير در دوره ي سرد سال در طول دوره ي آماري 2002 تا 2012 انتخاب شد. نقشه هاي مورد نياز مرتبط در تراز هاي مختلف جو (تراز 500، سطح زمين و نقشه ي تاوايي) با استفاده از داده هاي دوباره پردازش شده ي ECMWF و در محيط GRADS ترسيم شدند. نتايج بررسي نشان داد که در بيشتر روزهاي مطالعاتي، آلودگي هوا از الگوي پرفشاري تبعيت کرده و در لايه هاي مياني جو، منطقه ي تهران يا روي محور پشته يا در پايين دست محور قرار گرفته که با همگرايي جريانات سطوح فوقاني جو، فرونشيني هوا در سطح زمين رخ داده است. در قسمت ترموديناميکي، با ترسيم نمودار Skew-Tدر نرم افزار RAOB و مشخص کردن نوع و ارتفاع لايه ي وارونگي مشخص شد که غلظت آلودگي هوا در زماني که وارونگي تابشي زير ارتفاع 100 متر از سطح زمين اتفاق مي افتد، شديد و مخاطره زا مي شود. همچنين در حالت جو پايدار، از سطح زمين تا تروپوسفر مياني و جو بالاتر، باد، سرعت چنداني ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی