برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کاربست روش شناسي آينده نگاري راهبردي در برنامه ريزي توسعه فضايي؛ موردپژوهي سناريونگاري منطقه ي کلانشهري کرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، استان تهران، شهر تهران
 
چکیده: 
برنامهريزي توسعه ي فضايي با دستور کار بهبود وضعيت آتي، از لحاظ نظري با ابعاد مربوط به آينده سروکار دارد. ليکن در عرصههاي نظري و عملي، عمدتاً آينده به دلايلي همچون تأثيرپذيري از روشهاي اثباتگرا، کمبود داده و ناشناخته بودن رويدادهاي مربوط به آينده و بودجههاي ناکافي ناديده گرفته ميشود. در شيوههاي راهبردي نيز به آينده تنها بهعنوان مقصدي هنجارين نگريسته ميشود. با هدف تجهيز برنامهريزي براي عمل در محيطهاي پيچيده و شرايط عدمقطعيت، انگاشت «آيندهنگاري راهبردي» پيشبيني آيندههاي بديل و تصويرسازي برآيندهاي چندگانه ي ممکن را با نيت گسترش ادراک تصميمگيرندگان از چالشهاي آتي در دستور کار خود قرار داده است. بر اين اساس در مقاله ي پيشرو، نخست به شيوه ي مطالعات اسنادي نسبت به تشخيص عرصههاي متعدد از مفاهيم همپوشِ مرتبط اقدام و سپس با مرور رهيافتهاي متعدد آيندهنگاري به پيشنهاد نحوه تلفيق آن در برنامهريزي راهبردي، با استفاده از روش تحليل اثرات تقاطع و نرمافزار سناريوويزارد در منطقه ي شهري کرج پرداخته شده است. وجود عدمقطعيتهاي فراوان خارج از سيستم برنامهريزي توسعه فضايي، ناشي از وابستگي نهادي، عملکردي-کالبدي منطقه به تهران خردمايه ي انتخاب موردپژوهي را تشکيل ميدهد. بر اساس نتايج و در راستاي خلق گزينههاي مختلف تصميمگيري، سازگارترين سناريو تداوم روندهاي فعلي (سناريوي روند) بهدست آمد. الگوي نظام مراکز تکمرکزي، متشکل از نواحي يکپارچه ي بالقوه (PIA)، ساختار فضايي کريدوري به محوريت بزرگراه تهران-قزوين، ايفاگر نقش مکمل قطبکشاورزي منطقه با نظام مديريتي به رهبري استاندار تهران از ويژگيهاي اصلي اين سناريو بهشمار ميروند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 349 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی