برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1397 , دوره  25 , شماره  5 ; از صفحه 649 تا صفحه 658 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي سميت نانوذره نيکل و کلريد نيکل بر بافت و آنزيم هاي کبدي در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 
اهداف: سميت فلزات و ترکيبات آن توسط خواص فيزيکوشيميايي تعيين مي شود. بنابراين، فلزات ممکن است براي اتصال به سايت هاي بيولوژيکي به رقابت بپردازند و در نتيجه باعث عملکرد نادرست ماکرومولکول هاي بيوشيميايي شوند. اين مطالعه با هدف بررسي سميت نانوذره نيکل در مقايسه با کلريد نيکل بر فعاليت آنزيم هاي کبدي و بررسي تغييرات هيستوپاتولوژي بافت کبد در موش صحرايي نر انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 48 سر موش صحرايي نر بالغ به 6 گروه تجربي، يک گروه کنترل ويک گروه شم تقسيم شدند. گروه هاي تجربي، نانوذرات نيکل و کلريد نيکل با غلظت 5، 15 و 25 ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت درون صفاقي دريافت کردند. پس از يک هفته تزريق، خون و نمونه بافتي جهت آناليز جمع آوري شد. سنجش فعاليت آنزيم هاي کبدي و مطالعات هيستوپاتولوژي انجام شد. نتايج با استفاده از آنوا وتست تعقيبي توکي آناليز شد. يافته ها: فعاليت آنزيم هاي ASTوALP در دوزهاي مختلف نانوذره نيکل و کلريد نيکل و فعاليت LDH در دوزهاي مختلف کلريد نيکل تغييرات معني داري در گروه هاي مورد مطالعه نشان داد (05/0p
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی