نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1370 , دوره  1 , شماره  5 ; از صفحه 36 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

شيگلوز و بررسي 3 ساله آن در كودكان مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني قدس شهرستان قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است