نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 159 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين دوره بحراني كنترل علفهاي هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در منطقه ورامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است