برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اختلال حركات چشم در گروهي از بيماران روانپزشكي مراجعه كننده به مطب خصوصي در سال 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان دماوند، مقابل بیمارستان بوعلی، خیابان شهید بخشی فرد، دانشکده توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اختلالات ظريف در حركات چشم در اثر درگيري دستگاه عصبي يكي از مباحث مهم در اختلالات روانپزشكي از جمله اسكيزوفرني است. اين مطالعه با هدف بررسي وجود اختلال حركات چشم در گروهي از بيماران روانپزشكي انجام شده است.
مواد و روش ها: نوع بررسي توصيفي، نمونه گيري از نوع در دسترس و جامعه مورد بررسي مشتمل بر چهار گروه 30 نفري (120 نفر، 81 زن و 39 مرد) شامل بيماران سايكوتيك، افسرده اساسي، وسواسي- جبري (مراجعه كننده به مطب خصوصي) و افراد بهنجار بود. حركات پرسوت و ساكاد در اين افراد با استفاده از آزمون NSUCO توسط اپتومتريست بررسي و با استفاده از مقياس درجه بندي نمره گذاري شد. جهت بررسي آماري از نرم افزار SPSS ويرايش دهم و آزمون مجذور كاي و تي، با قبول سطح اطمينان 95 درصد، استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين سني جمعيت مورد بررسي 30.34 (انحراف معيار=9.04) بود. رابطه معني داري بين جنس، سن و اختلال حركات چشم به دست نيامد. چهار گروه مورد مطالعه از نظر ميزان اختلال حركات چشم به نحو معني داري از يكديگر متفاوت بودند (p<0.0001). مقايسه گروههاي مورد مطالعه نشان داد كه بيماران افسرده با افراد سالم و بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- جبري از نظر ميزان اختلال در حركات چشم اختلاف معني داري ندارند. افراد سالم با بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- جبري (p<0.007)، افراد سايكوتيك (p<0.0001) از نظر اختلال در حركات چشم اختلاف معني داري داشتند. علاوه بر اين، بيماران سايكوتيك در مقايسه با مبتلايان به اختلال وسواسي- جبري (p<0.002) و افسرده (p<0.0001) از نظر اختلال در حركات چشم به نحو معني داري از يكديگر متفاوت بودند.
نتيجه گيري: تحليل داده هاي فوق نشان مي دهد كه بين اختلال حركات چشم و متغير سن و جنس رابطه اي وجود ندارد. معني دار بودن اختلال حركات چشم در جمعيت مورد بررسي نشان دهنده اين مطلب است كه اختلال فوق الزاما منحصر به سايكوز نيست و در ساير اختلالات روانپزشكي هم ديده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی