3 SID.ir | رابطه افت شنوايي با ميزان صدا و سابقه كار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه افت شنوايي با ميزان صدا و سابقه كار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، خیابان شهید فهمیده، روبه روی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

زمينه: افت شنوايي ناشي از صدا يكي از آسيب هاي شغلي محسوب مي شود و محافظت كارگران در برابر صدا از اهميت ويژه‎اي برخوردار است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ميزان افت شنوايي ناشي از صدا و ارايه الگوي آماري نشان گر رابطه افت شنوايي با ميزان صداي دريافتي و سابقه كار انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تحليلي در سال 1380 بر روي 400 كارگر يكي از صنايع توليدي مواد شوينده انجام شد. براي تعيين افت شنوايي ناشي از صدا، اديوگرام اين كارگران بررسي و پس از اعمال شرايط ورود به مطالعه و حذف عوامل مداخله گر، 209 نفر انتخاب شدند و پس از حذف تاثير سن، افت شنوايي كل محاسبه شد. ميزان صداي خالص دريافتي پس از حذف ميزان تاثير گوشي هاي حفاظتي براي هر كارگر تعيين شد. سپس با توجه به نتايج الگوهايي جهت برآورد افت شنوايي كل، افت گوش راست و گوش چپ از طريق تعيين ميزان صدا و سابقه كار كارگران ارايه شد.
يافته ها: تراز فشار صدا در واحدهاي مورد بررسي بين dBA 107- 76، ميانگين سابقه كار 6.9±9.9سال، ميانگين ميزان خالص صداي دريافتي 11.51±135.4 درصد و ميانگين افت شنوايي دايم هر دو گوش4.1±12.52 دسي بل بود. آناليز رگرسيون نشان داد كه بين افت دايم شنوايي، ميزان صدا و سابقه كار ارتباط مستقيم و مثبت وجود دارد (84/0=r و 77/0= r2) و اين  ارتباط براي گوش راست (77/0=r و 6/0=r2) و گوش چپ ( 8/0=r و 64/0=r2) نيز معني دار بود. بررسي افت شنوايي دو گوش نشان داد كه افت شنوايي گوش چپ اندكي بيش تراز گوش راست است.
نتيجه گيري: با توجه به افت ايجاد شده ناشي از صدا، لزوم تكميل و اصلاح اقدام هاي كنترلي و حفاظتي در برابر صدا در كارگاه ها ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 262
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی