برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  13 , شماره  ضمیمه ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان آگاهي پزشكان كرمانشاه از نشانگان مرگ ناگهاني كودک در شهر كرمانشاه سال 82-81

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: سندرم ناگهاني كودك عبارتست از مرگ ناگهاني شيرخوار زير يكسال كه عليرغم پژوهشهاي صورت گرفته، علتي براي آن مشخص و تعريف نشده است. اين سندرم شايعترين علت مرگ و مير بعد از دوره نوزادي در كشورهاي توسعه يافته به حساب مي آيد در مطالعه انجام شده گذشته عوامل سبب شناسي متعددي براي آن ذكر گرديده كه شامل:‌ خوابيدن روي شكم،‌ در معرض دود قرار گرفتن،‌ زندگي در مناطق محروم،‌ مسايل ژنتيك، ‌جنس پسر،‌ سابقه مرگ كودكان ديگري در خانواده به اين علت،‌ ضعف سيستم هدايتي قلب، هم بستر بودن با والدين و كمبود بيوتين نيز ميشود. هدف مطالعه تعيين ميزان آگاهي پزشكان شهر كرمانشاه نسبت به اين مسئله مي باشد.
روشها و مواد:‌ جامعه مورد مطالعه شامل پزشكان اطفال 32 نفر و پزشكان عمومي و خانواده 80 نفر مي باشند كه به روش سرشماري از طريق پرسشنامه اي مركب از 15 پرسش آگاهي در رابطه به موارد سبب شناسي و آشنايي و آموزش (sids) و دريافت پاسخ و بررسي آن به انجام رسيده است. به افرادي كه از 11 تا 15 سوال را درست جواب داده اند رتبه خوب و به افرادي كه 6 تا 10 سوال پاسخ داده است رتبه متوسط و افرادي كه ما بين 1تا 5 سوال را جواب درست داده بودند رتبه ضعيف داده شد.
يافته ها:‌ تمامي پزشكان متخصص كودكان به سوالات جواب داده و براي دريافت 80 پاسخ  نامه از پزشكان عمومي بيشتر از دو برابر اين تعداد و پرسشنامه ارسال گرديد. از متخصصين كودكان به ترتيب 5/34% ميزان آگاهي خوبي داشتندد. 50/% ميزان آگاهي در حد متوسط داشتند و 5/15% ميزان آگاهي ضعيف داشتند. پزشكان عمومي و خانواده:‌ 75/3% ميزان آگاهي خوب،‌ 25/76% ميزان آگاهي متوسط و 20% ميزان ضعيف نسبت به sids  داشتند. يك سوم متخصصين كودكان و 16% پزشكان عمومي خوابيدن به پشت را توصيه نمودند. 5/87% متخصصين كودكان و 77% پزشكان عمومي در معرض دود قرار گرفتن را عاملي براي ايجاد sids مي دانند. 5/87% متخصصين كودكان و 90% پزشكان عمومي مصرف سيگار در زمان بارداري را در ايجاد sids دخيل مي دانند. ‌از نظر موارد سبب شناختي جز در مورد وضعيت خواب كودك پزشكان كرمانشاه آشنايي و آگاهي بيشتري نسبت به پزشكان آمريكا دارند،‌ ولي در مورد كار عملي و لزوم بحث با والدين به مراتب از پزشكان آمريكا ضغيف تر عمل كرده اند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی