نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1381 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 205 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم سورگوم علوفه اي در منطقه گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم سورگوم علوفه اي، آزمايشي در سال زراعي 77 -1376  در ايستگاه تحقيقاتي منابع طبيعي و امور دام جهاد سازندگي گرگان به اجرا در آمد. آزمايش به صورت كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام پذيرفت. فاكتورها شامل رقم در سه سطح (اسپيدفيد، جامبو و رقم محلي سيه زن سبزواري) به عنوان فاكتور اصلي و نيتروژن در چهار سطح )صفر، 50، 75 و 100 كيلوگرم نيتروژن در هكتار( به عنوان فاكتور فرعي بودند. در طول دوره رشد و هنگام برداشت علوفه خصوصياتي از قبيل ارتفاع، وزن خشك كل و سطح برگ نيز اندازه گيري شد. پس از برداشت علوفه ابتدا درصد هر يك از اجزا عملكرد تعيين و خصوصيات كيفي علوفه خشك از قبيل درصد پروتئين خام، فيبرخام، درصد خاكستر و مقدار اسيديته (pH) اندازه گيري شد. بيشترين عملكرد ماده خشك علوفه، ارتفاع و نيز بيشترين ميزان توليد برگ و ساقه در سطح نيتروژن 100 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. در حاليكه ازت اثر معني داري بر مقدار وزن خشك خوشه، تعداد پنجه و نسبت برگ به ساقه نداشت. در بين ارقام مورد مطالعه رقم جامبو بيشترين عملكرد ماده خشك علوفه را با 14 تن در هكتار و رقم توده محلي (سيه زن) كمترين عملكرد را با 5.5 تن در هكتار داشت. ارقام از لحاظ درصد پروتئين، عملكرد پروتئين، فيبر خام و درصد خاكستر تفاوت معني داري با هم داشتند. توده محلي بيشترين درصد پروتئين و رقم اسپيدفيد بيشترين عملكرد پروتئين خام و فيبر خام را داشتند. منحني تجمع ماده خشك در هر سه رقم يك منحني پلي نوميال را نشان داده است و اختلاف معني داري بين ارقام از نظر اين شاخص به چشم مي خورد. رقم جامبو تقريبا بعد از سبز شدن، نسبت به ساير ارقام مقدار رشد مطلوب تر داشت. رقم سيه زن سبزواري نسبت به دو رقم ديگر از دوره رشد كوتاهتري برخوردار بود و مراحل رشد رويشي و زايشي را با سرعت بيشتري پشت سر گذاشت و در نتيجه عملكرد ماده خشك آن كمتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تربتی نژاد، ن.، و چایی چی، م.، و شریفی، س. (1381). اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای در منطقه گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 9(2), 205-220. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43430Vancouver : کپی

تربتی نژاد نورمحمد، چایی چی محمدرضا، شریفی سعید. اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای در منطقه گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1381 [cited 2022May19];9(2):205-220. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43430IEEE : کپی

تربتی نژاد، ن.، چایی چی، م.، شریفی، س.، 1381. اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای در منطقه گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 9(2), pp.205-220. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43430. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی