نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش كروماتوگرافي تعويض يوني در خلوص و ميزان اگريگيشن فراورده هاي ايمونوگلوبولين وريدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پژوهشکده بوعلی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: اكثر فراورده هاي ايمونوگلوبولين درماني از طريق رسوب گاماگلوبولين ها توسط الكل سرد )روش (Cohn تهيه مي شوند كه فقط از طريق عضلاني قابل مصرف هستند. روش هاي مختلفي به منظور تهيه ايمونوگلوبولين هاي وريدي صورت گرفته است كه كروماتوگرافي تعويض يوني يكي از آنها مي باشد. در اين مطالعه ميزان اگريگيشن، فراگمنتيشن و خلوص فراورده هاي ايمونوگلوبولين G ضد آنتي ژن Rh تهيه شده به روش كروماتوگرافي ستوني مورد بررسي قرار گرفت و با فراورده هاي حاصل از روش Cohn مقايسه گرديد.مواد و روش ها: تخليص آنتي D مورد استفاده در اين تحقيق به روش كروماتوگرافي ستوني از پلاسما در پژوهشكده بوعلي و فراورده تجاري WinRho تهيه گرديد. براي بررسي اگريگيشن و فراگمنتيشن از يك ستون محتوي سفادكس G-200 بطول 150cm و عرض 1.5cm استفاده شد.در تعيين خلوص فراورده نيز تكنيك SDS-PAGE و الكتروفورز استات سلولز به كار برده شد و ميزان IgA فرآورده ها توسط SRID تعيين گرديد.نتايج: نتايج نشان داد كه ايمونوگلوبولين هاي آنتي D تهيه شده به روش كروماتوگرافي ستوني، از خلوص مناسبي برخوردارند و بيش از %95 در باند گاما قرار گرفته و ميزان IgA فراورده نيز كمتر از 40 ميكروگرم در ميلي ليتر است. در بررسي اگريگيشن و فراگمنيشن موجود در نمونه نيز ميزان كمتر از %3 بود )در روش Cohn خلوص %60 و ميزان اگريگيشن و فراگمنتيشن بيش از %20 است(.نتيجه گيري: همانطور كه مشاهده شد استفاده از روش ستون كروماتوگرافي براي تهيه آنتي D سبب كاهش قابل توجه اگريگيشن و پروتئين هاي اضافي همچون IgA از فراورده شده است و به اين ترتيب قابل تزريق به صورت وريدي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمی، م.، و وارسته، ع.، و فضلی بزاز، ب.، و مقدم، م.، و بهرامی، ع. (1381). نقش کروماتوگرافی تعویض یونی در خلوص و میزان اگریگیشن فراورده های ایمونوگلوبولین وریدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 9(1 (پیاپی 14)), 1-4. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43264Vancouver : کپی

هاشمی مریم، وارسته عبدالرضا، فضلی بزاز بی بی صدیقه، مقدم ملیحه، بهرامی عبداله. نقش کروماتوگرافی تعویض یونی در خلوص و میزان اگریگیشن فراورده های ایمونوگلوبولین وریدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1381 [cited 2022May23];9(1 (پیاپی 14)):1-4. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43264IEEE : کپی

هاشمی، م.، وارسته، ع.، فضلی بزاز، ب.، مقدم، م.، بهرامی، ع.، 1381. نقش کروماتوگرافی تعویض یونی در خلوص و میزان اگریگیشن فراورده های ایمونوگلوبولین وریدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 9(1 (پیاپی 14)), pp.1-4. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43264. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی