نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  5 , شماره  12 ; از صفحه 59 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان هپاتيت B در كاركنان آزمايشگاه هاي تشخيص طبي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است