برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1382 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 37 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آلودگي ناشي از مواد پرتوزا در مراكز پزشكي هسته اي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 
مقدمه: در پزشكي هسته اي، كار با مواد پرتوزاي باز، خطر آلودگي محيط را به همراه دارد. مواد راديواكتيو پراكنده شده در محيط از طرق تنفس، بلع و جذب پوستي وارد بدن شده و از نزديك بافت ها را مورد تابش قرار مي دهند. در نتيجه يكي از عوامل افزايش پرتوگيري، ميزان آلودگي محيط به آن مواد است. لذا به منظور ارزيابي ميزان آلودگي محيط به مواد پرتوزا پنج مركز پزشكي هسته اي در تهران با شرايط و بار كاري متفاوت انتخاب و ميزان آلودگي آنها به مواد پرتوزا در سه مرحله به شرح زير بررسي گرديد.مواد و روشها: مرحله اول: ميزان آلودگي هوا در قسمت هاي مختلف مراكز پنجگانه، به روش گذراندن هوا از صافي بررسي شد. گرچه نتايج نشان دهنده وجود آلودگي در همه قسمتهاي اين مراكز به راديوايزوتوپ هاي 131I و/ يا 99mTc است (131I=0.03-8.8 Bq/m3) و (99mTc=0-0.8 Bq/m3)، اما سطح آلودگي به طور محسوسي پايين تر از حد مجاز 131I=4×102 Bq/m3) و (99mTc=8×105Bq/m3 بود.مرحله دوم: ميزان الودگي سطحي در سطوح كار، تجهيزات و كف اتاق ها در قسمت هاي مختلف مراكز مورد نظر با روش لكه برداري اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده حاكي از وجود آلودگي در همه سطوح نمونه برداري شده، بود 131I=0.02-380 Bq/cm2 و (99mTc=0.02-373 Bq/m2) ميزان آلودگي به 131I و / يا 99mTc در سطوح كار اتاق هاي هات لب، در مراكز پزشكي هسته اي شماره 1 و 2 به ترتيب 131I=345 Bq/cm2 و 99mTc=345 Bq/cm2 و (P<0.01)131I=97 Bq/cm2 مي باشد. يكي از دلايل آلودگي در اين مراكز بار كاري زياد آنها است.مرحله سوم: 19 نفر از كاركنان مراكز مورد بررسي، از نظر آلودگي سطوح بدن و البسه شخصي با دستگاه آشكار ساز سنتيلاتور مورد پايش مستقيم قرار گرفتند. اين بررسي 95 بار 5) بار براي هر يك نفر از كاركنان( انجام شد و تنها در 5 مورد آلودگي دستها به مواد پرتوزاي مصرفي مشاهده گرديد 131I=13 Bq/cm2 و 99mTc=11 Bq/cm2 اين كاركنان، هنگام مشاهده آلودگي مسوول تهيه، توزيع، آماده سازي نمونه و تجويز پرتو داروها بوده اند.بحث و نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از مطالعات اوليه مراكز پزشكي هسته اي مورد بررسي حاكي از آن است كه كم و بيش هيچكدام از اين مراكز از نظر طراحي صحيح بخش، رعايت استانداردهاي لازم در ارتباط با ابعاد هر يك از اتاقهاي كار با مواد پرتوزا و مواد ساختماني بكار رفته در آن ها و از نظر سيستم تهويه در وضعيت مطلوبي نيستند. كاركنان آموزشهاي لازم را در ارتباط با پيشگيري و يا كنترل آلودگي مواد پرتوزا را نديده اند و بخش ها مجهز به لوازم و موارد رفع آلودگي نيستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شرفی، ع.، و صلوتی، م.، و درودیان، م. (1382). بررسی آلودگی ناشی از مواد پرتوزا در مراکز پزشکی هسته ای تهران . مجله فیزیک پزشکی ایران, 1(3), 37-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43146Vancouver : کپی

شرفی علی اکبر، صلوتی مجتبی، درودیان محمد. بررسی آلودگی ناشی از مواد پرتوزا در مراکز پزشکی هسته ای تهران . مجله فیزیک پزشکی ایران. 1382 [cited 2022January22];1(3):37-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43146IEEE : کپی

شرفی، ع.، صلوتی، م.، درودیان، م.، 1382. بررسی آلودگی ناشی از مواد پرتوزا در مراکز پزشکی هسته ای تهران . مجله فیزیک پزشکی ایران, [online] 1(3), pp.37-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43146. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 326 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی