نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  12 , شماره  3 (44) ; از صفحه 131 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تعداد گلبولهاي سفيد خون و شمارش افتراقي آنها در ماهيان خاوياري قره برون و دراكول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است