نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1372 , دوره  16 , شماره  2-1 ; از صفحه 64 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

بخشي از فون كفشدوزكهاي (Col.:Coccinellidae) استان كرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است