نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصيل در دانشگاه در سال 1377

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
دانشگاهها منشا تحولات جامعه در عرصه هاي مختلف بوده و دانشجويان بعنوان ارکان اصلي دانشگاه در آينده پيکره اصلي سازمان ها و ارکان هاي مختلف جامعه را تشکيل مي دهند. لذا نگرش دانشجويان در خصوص عوامل مرتبط با تحصيل بر حسب (جنس، شغل، سن، وضعيت تاهل، رشته تحصيلي) در دانشگاه که خود عامل موثري در ايجاد انگيزشي ايشان مي باشد بايد مورد بررسي قرار گيرد که اين مطالعه با هدف تعيين نگرش دانشجويان علوم پزشکي نسبت به عوامل مرتبط با تحصيل در دانشگاه در سال تحصيلي 1377 صورت گرفت.در اين مطالعه توصيفي - مقطعي دانشجويان سال اول (290 نفر) و سال آخر (337 نفر) رشته هاي پزشکي، پرستاري، مامايي، دندانپزشکي و بهداشت در سال تحصيلي به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. سطح نگرش دانشجويان بااستفاده از نرم افزار EP16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.هيچيک از دانشجويان سال اول داراي نگرش بسيار بد نبودند، (3.5%) نگرش متوسط و (508%) نگرش خوب و (45.7%) نگرش بسيار خوب نسبت به دانشگاه داشتند و در دانشجويان سال آخر (2%) نگرش بد، (30.4%) نگرش متوسط و (54.6%) نگرش خوب و (13%) نگرش بسيار خوب داشتند. ميانگين نمرات نگرش دانشجويان سال اول 70.13 و سال آخر 52.20 بود که از نظر آماري تفاوت معني داري داشت (p<0.001). اغلب دانشجويان پسر و دختر سال اول و سال آخر داراي نگرش خوب و بسيار خوب بودند. دانشجويان سال اول مجرد به ميزان بيشتري داراي نگرش خوب و بسيار خوب بودند، درحاليکه در دانشجويان سال آخر، نگرش خوب و بسيار خوب در افراد متاهل بيشتر است. دانشجويان غير شاغل سال اول و سال آخر نگرش بهتري نسبت به دانشجويان شاغل داشتند. اغلب دانشجويان سال اول در تمام مقاطع تحصيلي کارداني، کارشناسي و دکتري داراي نگرش خوب و بسيار خوب بودند در حاليکه دانشجويان سال آخر در تمام مقاطع تحصيلي به ميزان کمتري نگرش خوب و بسيار خوب دارند و در مقطع دکتري نگرش خوب و بسيار خوب در مقايسه با مقاطع کارداني و کارشناسي کمتر است.بطور کلي دانشجويان مورد مطالعه چه در سال اول و چه در سال آخر از نگرش خوبي برخوردار بودند اما در پايان تحصيل اين نگرش تغيير کرده و ميزان نگرش خوب و بسيار خوب آنها کمتر شده است. عامل تاهل در دانشجويان سال آخر موجب نگرش بهتر آنان شده است دانشجويان غير شاغل داراي نگرش بهتري بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، ع.، و خلج، ع.، و جعفریان، ن. (1379). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصیل در دانشگاه در سال 1377. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 7(پیوست 4 (ویژه نامه پژوهش در آموزش پزشکی)), 30-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42729Vancouver : کپی

حیدری علی اصغر، خلج علیرضا، جعفریان نجیبه. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصیل در دانشگاه در سال 1377. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1379 [cited 2022August08];7(پیوست 4 (ویژه نامه پژوهش در آموزش پزشکی)):30-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42729IEEE : کپی

حیدری، ع.، خلج، ع.، جعفریان، ن.، 1379. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به عوامل مرتبط با تحصیل در دانشگاه در سال 1377. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 7(پیوست 4 (ویژه نامه پژوهش در آموزش پزشکی)), pp.30-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42729. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 279 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی