برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  - , شماره  6 ; از صفحه 1 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کاريوتيپ گونه هايي از يونجه هاي يکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تاکنون مطالعات سيتوژنتيکي پراکنده اي در خصوص سطح پلوئيدي و تعداد کروموزوم هاي تعدادي از جمعيتها و گونه هاي يونجه يکساله صورت گرفته ولي مطالعات قابل توجهي در زمينه چگونگي روابط و خويشاوندي احتمالي اين گونه ها صورت نگرفته است. در اين بررسي با استفاده از چندين روش آماري فاصله ژنتيکي گونه هاي مورد مطالعه ارزيابي مي گردد. بدين منظور يازده جمعيت از هفت گونه مختلف يونجه يکساله مورد مطالعات کروموزومي قرار گرفتند. مشخصه هاي کاريوتيپي متعددي در حداقل پنج سلول متافازي از هر جمعيت مورد اندازه گيري و محاسبه قرار گرفت. با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملا تصادفي اختلاف بين جمعيتها و نيز کروموزومها مورد آزمون قرار گرفت. پس از تاييد وجود تفاوت معني دار بين جمعيتها و کروموزومها از نظر ابعاد کروموزومي اندازه گيري شده، با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره تجزيه خوشه اي و نيز تجزيه به مولفه هاي اصلي ميزان قرابت بين جمعيتهاي مورد مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت.
دو گروه 14 و 16 کروموزومي در بين گونه ها و جمعيتهاي مورد مطالعه مشاهده گرديد. در جمعيتهاي 14 کروموزومي با تجزيه خوشه اي بر مبناي طول بازوي کوتاه سه جمعيت از گونه
M. polymorpha در کنار يکديگر قرار گرفتند که حاکي از کارآيي اين صفت کاريوتيپي و نوع تجزيه در تعيين قرابت گونه ها مي باشد. در بين جمعيتهاي 16 کروموزومي گونه هاي M. truncatula و M. radiate بيشترين فاصله را بر مبناي طول کل کروموزوم نسبت به يکديگر نشان دادند.
در تجزيه و مولفه هاي اصلي سه متغير طول کل کروموزوم، طول بازوي بلند و نسبت طول بازوي بلند به طول بازوي کوتاه بيشترين نقش را در تشکيل مولفه اول داشتند. همچنين مولفه اول به تنهايي بيش از 98 درصد از واريانس موجود در داده ها را بيان نمود. نسبت بازوي بلند به بازوي کوتاه و طول بازوي کوتاه بيشترين نقش را در تشکيل مولفه دوم دارا بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی ندوشن، ح.، و قمری زارع، ع.، و سنگ تراش، م.، و شریعت، آ. (1380). بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, -(6), 1-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42696Vancouver : کپی

میرزایی ندوشن حسین، قمری زارع عباس، سنگ تراش محمدحسین، شریعت آناهیتا. بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1380 [cited 2021November29];-(6):1-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42696IEEE : کپی

میرزایی ندوشن، ح.، قمری زارع، ع.، سنگ تراش، م.، شریعت، آ.، 1380. بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] -(6), pp.1-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42696. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی