برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 89 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل به سرما در ژنوتيپ هاي نخود زراعي (.Cicer arietinum L) در خزانه هاي كشت پاييزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
 
چکیده: 

با شناخت مزيت تغيير زمان کاشت نخود از بهار به پاييز، تلاش هاي به نژادي براي مقاومت به تنش سرما در اين محصول شروع شده است. به منظور معرفي رقم يا ارقام متحمل به سرما و افزايش عملکرد نخود در مناطق مرتفع و سردسير غرب کشور، طي دو سال زراعي (1379-81)، تنوع ژنتيکي 40 لاين و ژنوتيپ نخود به همراه رقم حساس به سرما ILC 533 به عنوان شاهد در طرح بلوک هاي کامل تصادفي در دو تکرار در شرايط کشت ديم پاييزه کردستان مطالعه شد. از مقياس درجه بندي =1) بدون علايم سرمازدگي و =9 مرگ بوته ها يا سرمازدگي شديد( براي ارزيابي ژنوتيپ هاي مورد بررسي استفاده شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد روز از کاشت تا گلدهي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه هاي اوليه و ثانويه، وزن 100 دانه و عملکرد دانه اندازه گيري و ثبت گرديد. نتايج تجزيه واريانس ساليانه و تجزيه واريانس مرکب نشان داد که بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي براي عملکرد دانه، تعداد شاخه هاي ثانويه، وزن 100 دانه و درجه تحمل به سرما در سطح 5 درصد از نظر آماري اختلاف معني دار وجود دارد. طي دو سال بررسي، 16 ژنوتيپ با درجه 3 و کمتر از 3 به عنوان لاين هاي متحمل به سرما گزينش و براي ارزيابي هاي بعدي معرفي شدند. با بررسي شجره اين ژنوتيپ ها مشخص گرديد که اغلب لاين هاي انتخاب شده به عنوان متحمل به سرما مانند FLIP 95-255C، FLIP 93-260C و Sel 95TH 1716 هيبريدهاي حاصل از دورگ گيري گونه وحشي (ILWC 182) C. reticulatum با ارقام اصلاح شده بوند. در مجموع، با توجه به افزايش محصول چشمگير نخود در کشت پاييزه، اميد مي رود با ارزيابي هاي بعدي بتوان رقم يا ارقام مناسب که به سرمازدگي متحمل باشند معرفي و به ارتقا توليد در استان کردستان کمک نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی