برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 121 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي خصوصيات كيفي دانه و قابليت توارث آنها در ژنوتيپ هاي گندم دوروم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي قابليت توارث، ضرايب تنوع فنوتيپي و ژنتيکي، واريانس فنوتيپي و ژنتيکي و ميزان هم بستگي برخي صفات مرتبط با کيفيت دانه در ژنوتيپ هاي متحمل به شوري گندم دوروم، اين آزمايش در سال زراعي 1379-80 با چهار ژنوتيپ گندم دوروم مشتمل بر Dipper-6، PI40100، Oste/Gata و شوا به همراه جمعيت هاي F2 و F3 حاصل از تلاقي آنها در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. صفات سختي دانه، محتواي پروتئين دانه، ارتفاع رسوب SDS و محتواي گلوتن تر و محتواي گلوتن خشک مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که محتواي گلوتن خشک و محتواي گلوتن تر از بالاترين تنوع ژنتيکي و فنوتيپي برخوردارند. نتايج تجزيه واريانس صفات حاکي از وجود تفاوت معني دار بين ژنوتيپ هاي مختلف براي کليه صفات به جز ارتفاع رسوب SDS بود. برآوردهاي قابليت توارث صفات مورد مطالعه دامنه اي از 48.6 درصد براي ارتفاع رسوب SDS تا 90.4 درصد براي محتواي گلوتن خشک داشت. شاخص سختي دانه هم بستگي مثبت و معني داري با محتواي پروتئين، ارتفاع رسوب SDS و محتواي گلوتن خشک داشت. محتواي پروتئين نيز هم بستگي مثبت و معني داري با محتواي گلوتن تر و محتواي گلوتن خشک نشان داد. نظر به اين که محتواي گلوتن خشک هم بستگي بسيار بالايي با محتواي پروتئين (کميت) داشت و از طرفي سختي دانه هم بستگي بالايي با ارتفاع رسوب SDS به عنوان معيار مهم کيفيت پروتئين نشان داد، بنابراين از محتواي گلوتن خشک و سختي دانه مي توان براي گزينش در جهت افزايش کميت و کيفيت پروتئين در گندم دوروم استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسلامی، م.، و میرمحمدی میبدی، س.، و ارزانی، ا. (1384). ارزیابی خصوصیات کیفی دانه و قابلیت توارث آنها در ژنوتیپ های گندم دوروم. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 9(3), 121-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42571Vancouver : کپی

اسلامی ملیحه، میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد، ارزانی احمد. ارزیابی خصوصیات کیفی دانه و قابلیت توارث آنها در ژنوتیپ های گندم دوروم. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1384 [cited 2021September27];9(3):121-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42571IEEE : کپی

اسلامی، م.، میرمحمدی میبدی، س.، ارزانی، ا.، 1384. ارزیابی خصوصیات کیفی دانه و قابلیت توارث آنها در ژنوتیپ های گندم دوروم. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 9(3), pp.121-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42571. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی